Các dòng sản phẩm chủ lực của tập Đoàn The Vissai

Cập nhật: 01/12/2013

I/ Xi măng
1/ Xi măng PCB 30
2/ Xi măng PCB 40
3/ Clinke    Cpc 50

II/ Các sản phẩm cơ khí:
1/ Các sản phẩm bi dành cho trạm nghiền
2/ Các thiết bị cơ khí thay thế cho CN xi măng lò quay

III/ Dệt may
–  Các sản phẩm sợi từ bông vải cung cấp cho các doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước

IV/ Sắt thép
1/ Thép xây dựng thông thường
2/ Thép hình đặc chủng  chuyên dụng
3/ Phôi thép

V/ Vận tải ven biển viễn dương
1/ Đội tàu Vận tải đường sông từ 1000 – 2000 tấn
1/ Đội tàu Vận tải ven biển 5000 – 10.000 tấn
3/  Đội tàu Vận tải viễn dương 20.000 tấn

Tác giả