Các dòng sản phẩm xi măng, Clanhke xuất khẩu của Tập đoàn xi măng the Vissai

Cập nhật: 01/12/2013

Tập đoàn xi măng The Vissai cho ra đời nhiều dòng sản phẩm thế mạnh phục vụ cho xuất khẩu trong đó có một số loại sẩn phẩm đang chiếm lĩnh thị trường thế giới như:

 A. Xi măng : 42.5N – EN197-1:2000/CemII.

42.4R  – EN197-1:2000/CemI, II.

52.5N – EN197-1:2000/CemI, II.

52.5R – EN197-1:2000/CemI, II.

 B. Clanhke xuất khẩu đạt tiêu chuẩn ASTM C150 – Type1.

Đặc biệt có xuất khẩu clanhke

+ Kiềm thấp ≤ 0.6%.
+ Clanhke C3S ≥ 60.0%.

Tác giả