Các loại sản phẩm xi măng, Clanhke xuất thị trường nội địa

Cập nhật: 01/12/2013

Các dòng sản phẩm xi măng, Clanhke của Tập đoàn Xi măng The Vissai xuất xưởng phục vụ nhu cầu thị trường nội địa.

Xi măng The vissai thương hiệu uy tín, chất lượng nổi tiếng với rất nhiều các dòng sản phẩm đa dạng, phong phú khác nhau cho người tiêu dùng trong nước lựa chọn.

 A. Xi măng thương hiệu Vissai và Hocement:

+ Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40, PCB50 tiêu chuẩn TCVN6260:2009.
+ Xi măng pooc lăng PC40, PC50 theo tiêu chuẩn TCVN2682:2009.

B. Clanhke xi măng pooc lăng thương phẩm CPC40, CPC50 theo tiêu chuẩn TCVN7024:2002.

Tác giả