Hội nghị thường niên Ban lãnh đạo Vissai

Cập nhật: 10/12/2015

Ngày 10/12/2015, tại trụ sở chính của Tập đoàn xi măng The Vissai đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và Hội nghị thường niên cán bộ của Tập đoàn.

Tham dự Hội nghị có Ông Hoàng Mạnh Trường – Chủ tịch Tập đoàn xi măng The Vissai, Ông Nguyễn Ngọc Oánh – TGĐ Tập đoàn, Ban lãnh đạo Tập đoàn và đại diện các công ty thành viên.

hop thuong nien

Ông Hoàng Mạnh Trường-Chủ tịch Vissai và Ông Nguyễn Ngọc Oánh-TGĐ

Đây là Hội nghị thường niên được tổ chức hàng năm, để tổng kết công tác hoạt động sản xuất, kinh doanh năm và đánh giá tình hình tổ chức nhân sự của toàn Tập đoàn trong năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

hop thuong nien1

Ban Lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các công ty thành viên thuộc Vissai

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Hoàng Mạnh Trường đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, tập đoàn đạt được trong năm 2015, bên cạnh đó cũng chỉ rõ một số mặt tồn tại yếu kém, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục. Tại Hội nghị, Ông đã đề cập đến một cách toàn diện các mặt công tác: Sản xuất, kinh doanh; triển khai kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ; vận hành thiết bị lớn và duy tu nâng cấp các hệ công nghệ; đảm bảo an toàn lao động, xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất; hợp tác quốc tế, đào tạo và quản lý khoa học; tài chính, hành chính và tổ chức cán bộ.

hop thuong nien2

Ban lãnh đạo Tập Vissai

hop thuong nien4

Ban lãnh đạo Tập đoàn Vissai

Các ý kiến tham luận và thảo luận tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng lao động, áp dụng công nghệ, giảm giá thành, tăng cường kiểm tra giám sát, điều chỉnh nhân sự, đáp ứng vật tư kị thời, tự chủ nguồn nguyên nhiên liệu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt…

TVS.

Tác giả