Hoàn thiện Đề án xây dựng chương trình sách giáo khoa phổ thông

Cập nhật: 18/02/2014

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ GD-ĐT tạo hoàn thiện Đề án xây dựng, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT hoàn thiện Đề án theo hướng làm rõ thêm việc tham khảo nội dung, chương trình, sách giáo khoa của một số nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; cần có sự phân định giữa người xây dựng chương trình chuẩn và người biên soạn sách giáo khoa; việc huy động sự tham gia rộng rãi của các nhà giáo, nhà khoa học trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các hiệp hội, hội khoa học chuyên ngành; việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại trong quá trình dạy và học.

thi-dh5-94508

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT được ủy quyền thay mặt Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thực hiện sau năm 2015 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 7/2/2014, Bộ GD-ĐT đã có tờ trình về Dự thảo Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 lên Chính phủ để xin ý kiến. Theo dự thảo này, việc thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Chương trình phải hướng tới phát triển các năng lực chung mà mọi học sinh đều cần có trong cuộc sống đồng thời phát triển các năng lực chuyên biệt liên quan đến từng lĩnh vực giáo dục/môn học/hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Chú ý xây dựng các mức độ khác nhau của mỗi năng lực tương thích với từng cấp học và từng lĩnh vực giáo dục/ môn học/ hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Tạo điều kiện để học sinh được phát triển hài hòa cả thể chất và tinh thần. Học sinh được giáo dục toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, các kỹ năng cơ bản; được rèn luyện, phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết và tiếp cận nghề nghiệp. Đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.

Trong giai đoạn 2014 đến tháng 6/2016 sẽ hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm các môn học lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

S.H

Tác giả