Tuyển dụng

tắt

Thông tin tuyển dụng Chuyên viên, Nhân viên Phát triển Thị trường

Ban kinh doanh Nội địa tuyển dụng Chuyên viên, Nhân viên Phát triển Thị trường ! BKD-Thong bao tuyen dung
Cập nhật: 17/12/2021
tắt

Công ty CP Vissai Ninh Bình thông báo tuyển nhân sự !

Công ty CP Vissai Ninh Bình thông báo tuyển nhân sự ! Thong bao tuyen dung thang 9.2021
Cập nhật: 13/09/2021
tắt

Công ty CP Vissai Ninh Bình tuyển dụng Nhân viên Thị trường !

Thong bao tuyen dung Nhan vien Thi truong ngay 16.7.2021
Cập nhật: 16/07/2021
tắt

Thông báo mời tham gia đấu thầu gói thầu thanh lý xe – máy của Tập đoàn xi măng The VISSAI

TB 12.07.21 BVT- tham gia dau thau goi thau thanh ly xe – may cua Tap doan xi mang the Vissai
Cập nhật: 13/07/2021
tắt

Tuyển dụng Kế toán làm việc tại Tập đoàn The VISSAI

Thong bao tuyen dung ke toan Tap doan !
Cập nhật: 08/06/2021
tắt

Công ty CP Vissai Ninh Bình tuyển dụng Nhân viên Thị trường !

Thong bao tuyen dung Nhan vien Thi truong ngay 16.7.2021
Cập nhật: 21/05/2021
tắt

Công ty CP Vissai Ninh Bình Thông báo tuyển dụng ngày 26.4.2021

Thong bao Tuyen dung so 07 ngay 26.04.2021
Cập nhật: 27/04/2021
tắt

Công ty CP Xi măng Vissai Hà Nam thông báo tuyển dụng

  Cong ty CP Vissai Ha Nam Tuyen dung thang 3 nam 2021
Cập nhật: 29/03/2021