Thư ngỏ Chủ tịch

Kính thưa Quý vị !

Sự phát triển không ngừng nghỉ của Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, không thể không bắt nguồn từ việc kết nối các nguồn lực, cộng hưởng các giá trị và chia sẻ hệ quả lợi ích, thành quả hội nhập.

Đúng như vậy. Điều đó cho thấy, giá trị con người là cốt lõi của mọi giá trị, cốt lõi của mọi sự kết nối.

Trên tinh thần đó, hơn 3500 con người Việt Nam và Quốc tế trong Tập đoàn xi măng The Vissai đã và đang tạo nên những giá trị bền vững và đáng tự hào, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Đất nước.

Tập đoàn xi măng The Vissai hiện nay là tổ chức kinh tế đa ngành nghề, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất Xi măng – Sắt thép – Kinh doanh Vận tải đường thủy và đường bộ – Đầu tư Bất động sản – Sợi và công nghệ dệt – Kinh doanh Thể thao – Xuất nhập khẩu trực tiếp, cùng hàng loạt các hoạt động đầu tư thương mại, tài chính khác…

Chúng tôi luôn hướng đến sự phát triển lớn mạnh, bền vững thông qua nỗ lực lao động, sáng tạo, đoàn kết và tìm kiếm, lắng nghe mọi sự kết nối, hợp tác dung hòa với các mục tiêu chung, vì thành công chung.

Ở Tập đoàn xi măng The Vissai, chúng tôi hiểu rằng, con người tạo nên giá trị, và giá trị tạo nên con người vĩ đại hơn.

Chúc Phát triển và Thịnh vượng.

Trân trọng,

CHỦ TỊCH HĐTV

HOÀNG MẠNH TRƯỜNG