Đại hội Chi bộ Quản lý chất lượng trực thuộc Đảng bộ Xi măng The Vissai nhiệm kỳ 2012-2015

Cập nhật: 07/12/2013

Ngày 12-07, Đảng bộ chi bộ Quản lý chất lượng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Đến dự và chỉ đạo trực tiếp Đại hội có đồng chí Đinh Công Quyền, Bí thư Đảng ủy The Vissai. Tham dự đại hội có đông đủ đảng viên trong toàn chi bộ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tập trung thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, Chi bộ coi trọng công tác phát triển Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chi bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

dhcbcl1

Đại hội đã rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là phấn đấu sản lượng sản xuất clinker bình quân: 2,5 đến 3,0 triệu tấn/năm; Sản lượng tiêu thụ xi măng bình quân trên 1,5 triệu tấn/năm; Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động và phấn đấu thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước…. Phấn đấu, bồi dưỡng kết nạp nhiều đảng viên mới mỗi năm và giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã dân chủ lựa chọn, bầu Ban chấp hành chi bộ khóa mới gồm. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2012-2015.
VIS

Tác giả