Nhân lực là nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp

Cập nhật: 08/06/2015

Tập đoàn Vissai đang thực hiện khóa đào tạo về chuyên môn cho cán bộ công nhân viên tại các Nhà máy trong Tập đoàn.

Khóa đào tạo được tổ chức cho hầu hết các đối tượng nguồn nhân lực đang làm việc tại nhiều bộ phận của Tập đoàn Vissai. Trong đó, điểm nhấn là củng cố kiến thức cho đội ngũ cho cán bộ công nhân viên mảng kinh doanh, đặc biệt là cho đội ngũ cán bộ thị trường cũ và đội ngũ nhân viên mới tuyển dụng.

IMG_46741

VIS

Nội dung khóa học là đào tạo về kiến thức xi măng,  marketing cơ bản, kỹ năng nghiên cứu và phát triển thị trường,  hay những kỹ  năng mềm như giao tiếp đàm phán, thương lượng, viết thư tín do những giảng viên có uy tín về giảng dạy, gồm:  TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh,  TS. Nguyễn Hải Ninh, Đại học Ngoại thương Hà Nội cùng một số giảng viên đến từ Trung tâm đào tạo Vietsourcing…)

IMG_4700

VIS

Theo phương châm của Tập đoàn The Vissai, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.  Nguồn nhân lực bao gồm cả lao động quản lý và lao động hoạt động trực tiếp và gián tiếp trong quá trình sản xuất, kinh doanh nếu được đào tạo cơ bản về kiến thức, giáo dục thường xuyên về đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động sẽ được duy trì và phát triển.

IMG_4723

VIS

Ban lãnh đạo Tập đoàn kỳ vọng, thông qua mỗi đợt đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, người lao động hiểu được bản chất công việc, thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ, làm việc có trách nhiệm, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần gia tăng hiệu suất lao động tăng, nâng cao sản lượng bán hàng, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

VIS.

Tác giả