Công ty Kinh doanh Vissai sơ kết 9 tháng đầu năm 2015

Cập nhật: 06/10/2015

Sáng ngày 06/10/2015, Công Ty Kinh doanh The Vissai đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 với sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Kinh.

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 do Ông Nguyễn Tiến Đạt – Giám đốc Công ty điều hành với sự tham gia của Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các chuyên viên phụ trách nhóm việc và Lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó các Đơn vị trực thuộc.

KD885

Hội Nghị

Hội nghị đã được nghe Ông Nguyễn Tiến Đạt – Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt công tác thực hiện kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2015. Trong 3 tháng đầu năm Công ty Kinh doanh đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp các dịch vụ: dịch vụ xuất bán hàng, dịch vụ quản lý chăm sóc khách hàng, triển khai hệ thống nhân viên thị trường trong nước và thị trường quốc tế….

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của các đơn vị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015, những khó khăn còn tồn tại và đề xuất triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của các đơn vị để tiến tới hoàn thành chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015.

KD5149

Ông Nguyễn Tiến Đạt thưởng nóng CBNV, trrước sự chứng kiến Ông Trần Thành Tuân – P.Tổng giám đốc TĐ

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Tiến Đạt – Giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, bám sát các chỉ tiêu nghị quyết tại Hội nghị Công ty năm 2015 để quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế trong 3 tháng cuối năm; trong đó tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ, từ đó khẳng định vai trò, thương hiệu Vissai. Cũng tại hội nghị thay mặt lãnh đạo công ty Ông Nguyễn Tiến Đạt, thưởng nóng cho các các nhân có thành tích xuất sắc.

VIS.

Tác giả