Công ty CP XM Đồng Bành tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp do UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức

Cập nhật: 29/05/2023

Ngày 28/5, UBND huyện Chi Lăng tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2023. Ngày hội có 23 gian hàng, trong đó có 14 đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, gần 1.000 học sinh, đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện tham gia.

z4386407386689_b81a4e7cd54c403efa3b61ced89b71ce

UBND huyện Chi Lăng tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2023

Huyện Chi Lăng có trên 30.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm trên 40% dân số. Người lao động trên địa bàn chủ yếu sống bằng nghề nông, nhiều người chưa có việc làm ổn định, nhu cầu về việc làm cao. Vì vậy, việc tổ chức ngày hội hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng về việc làm của người lao động trên địa bàn huyện.

z4386407396227_e638f3cc36e33c052f3060fdcccf6bee

Các đại biểu tham dự ngày hội

Huyện Chi Lăng có trên 30.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm trên 40% dân số. Người lao động trên địa bàn chủ yếu sống bằng nghề nông, nhiều người chưa có việc làm ổn định, nhu cầu về việc làm cao. Vì vậy, việc tổ chức ngày hội hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng về việc làm của người lao động trên địa bàn huyện.

z4386407407984_481c2226d256a71c94a5bba8e82be5de

Bàn tư vấn hướng nghiệp của Công ty cổ phần Xi Măng Đồng Bành

Ngoài ra, Công ty CP XM Đồng Bành cũng đã tham gia kết nối với các trường như Đại học Thuỷ Lợi – Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Than, Khoáng sản Quảng Ninh nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên đang học tập, chuẩn bị tốt nghiệp tiếp cận và được tư vấn trực tiếp về các ngành nghề lao động tại Công ty CP XM Đồng Bành phù hợp với chuyên ngành sinh viên đang theo học.

Đây là dịp kết nối và thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác giữa Công ty CP XM Đồng Bành với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc trực tiếp tuyển dụng nguồn nhân lực theo nhu cầu của Công ty, đồng thời góp phần hỗ trợ các đơn vị giáo dục trong việc thực hiện cam kết đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên của Nhà trường.

Một số hình ảnh trong ngày hội tư vấn hướng nghiệp:

z4386407394435_73d97a6f77807ea7f472b3e4ecac51dc

z4386407405593_9e44156307c0662cca64c4ba05409f13 z4386407414108_d05214a571ed64eef98be0bd5f992058 z4386407420916_69f1e3a92f4d77a4cbd7c5d1b300f78d z4386407424563_76cbdab4730ebaad490fee5adb358ea4

Phòng Marketing- Ban KD nội địa tổng hợp!

Tác giả