Hội nghị nghe và cho ý kiến vào đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Kênh Gà-Vân Trình

Cập nhật: 11/11/2020

Dự hội nghị có các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Nho Quan, Gia Viễn; đại diện tập đoàn Hoàng Phát Vissai. 

Các đại biểu dự hội nghị

Đồ án quy hoạch chung KDL Kênh Gà-Vân Trình thực hiện trên diện tích 1.984 ha, trên địa bàn các xã thuộc 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn. Quy hoạch nằm trong phạm vi của các xã: Gia Lạc, Gia Minh, Gia Vượng, Gia Thịnh (Gia Viễn); Thượng Hòa, Đức Long, Lạc Vân, Gia Tường (Nho Quan).

Mục tiêu chung của đồ án quy hoạch chung là phát triển từng bước khu vực này trờ thành Khu du lịch trọng điểm; Đánh thức tiềm năng, lợi thế của vùng ngập nước thuộc các xã Gia Lạc, Gia Minh. Gia Vượng, Gia Thịnh (huyện Gia Viễn), vùng núi có hang động thuộc xã Thượng Hòa, Đức Long (Nho Quan) và đặc biệt là vùng liên quan đến 2 địa điểm Kênh Gà & Vân Trình; phát huy các ưu thế này để xây dựng một Khu du lịch có quy mô lớn, phát triển mở với môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, nhằm thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh xã hội về du lịch.

Từng bước xây dụng và phát triển khu vực Kênh Gà – Vân Trình thành KDL trọng điểm cấp Quốc gia có vai trò động lực, trung tâm liên kết các khu vực kinh tế khác trong và ngoài Tỉnh; đặc biệt là gắn kết hữu cơ với Khu du lịch Bái Đính – Tràng An, nhằm khai thác tối đa lợi thế tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế, chính trị, xã hội trong giao thương kinh tế, thúc đẩy phát triển KT-XH Tỉnh, góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong Tỉnh, Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

KDL Kênh Gà – Vân Trình quy hoạch các công trình nghệ thuật kiến trúc nhân tạo, có quy mô và giá trị đặc biệt, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm du lịch có chất lượng cao phục vụ trong nước và quốc tế. KDL có hạ tầng dịch vụ hiện đại, đồng bộ, môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi; được bảo trợ bởi hàng rào thuế quan và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

Mục tiêu của đồ án xây dựng KDL Kênh gà-Vân trình còn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực, hạn chế tác dộng tiêu cực đến môi trường sinh thái; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; tạo được nhiều việc làm, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong khu vực. Thúc đây quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đô thị hóa của tỉnh theo hướng hiện đại hoá; cụ thế hóa chiến lược phát triển kinh tể – xã hội. Đặc biệt là Quy hoạch tổng thề phát triển du lịch tinh Ninh Bình đến năm 2010, định hướng đến 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến các ngành, lĩnh vực: giao thông, nông nghiệp, quốc phòng an ninh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là dự án lớn, quy mô rộng, có tầm quốc gia, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2010-2015 thống nhất về chủ trương. Trong quá trình thực hiện dự án sẽ liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, địa phương…do vậy cần phải nghiên cứu kỹ và có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa đồ án. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đồ án.

Sở Xây dựng hướng dẫn, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo quy định báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.

Minh Hoài cập nhật từ Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình.

Tác giả