Tuyển dụng

tắt

Tuyển dụng nhân viên vật tư xi măng Sông Lam

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại phòng vật tư xi măng Sông Lam
Cập nhật: 14/11/2017
tắt

Tuyển dụng nhân sự kinh doanh xi măng Sông Lam

Công ty cổ phần xi măng Sông Lam tuyển dụng nhân sự Kinh Doanh
Cập nhật: 25/09/2017
tắt

Tuyển dụng lao động làm việc tại trạm nghiền nghi thiết xi măng Sông Lam

Xi măng Sông Lam tiếp tục tuyển dụng lao động làm việc tại trạm nghiền nghi thiết, thời gian nhận hồ sơ hết ngày 18/02/2017
Cập nhật: 17/01/2017
tắt

Xi măng Sông Lam tiếp tục tuyển dụng nhân sự

Công ty cổ phần xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn xi măng The Vissai tiếp tục tuyển lao động làm việc tại nhà máy xi măng Sông Lam( Bài Sơn, Đô Lương) và Trạm nghiền xi măng (Nghi Thiết, Ng...
Cập nhật: 16/11/2016