Công Ty Cổ phần DVTM Việt Supply Tuyển Dụng

Cập nhật: 07/06/2024

Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Việt Supply thuộc Tập đoàn The Vissai (Ninh
Bình) cần tuyển:

– 03 nhân viên Xuất nhập khẩu;
– 03 nhân viên thống kê tổng hợp, văn phòng;
– 10 nhân viên kinh doanh;
– 05 nhân viên dự án;
– 03 nhân viên kế toán.
Địa điểm làm việc:
– Tại văn phòng Hà Nội: Tòa VCCI Tower, tầng 20 – Số 09, Đào Duy Anh, Quận Đống
Đa, Hà Nội.
– Tại văn phòng Ninh Bình: Lô C7, KCN Gián Khẩu, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình.
Yêu cầu cụ thể như sau:

Tác giả

Trả lời

*