Tập đoàn The Vissai thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2024

Cập nhật: 22/05/2024

Tập đoàn The Vissai cần tuyển các vị trí sau:
– Nhân viên Trade Marketing: 15 người
– Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh: 01 người
Chi tiết về yêu cầu tuyển dụng như sau:

Tác giả

Trả lời

*