Nhiều người Mỹ không biết Trái Đất quay quanh Mặt Trời

Cập nhật: 18/02/2014

Một cuộc khảo sát khoa học tại Mỹ cho thấy cứ 4 người dân ở nước này thì có một người không biết Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

Ảnh minh họa: Scienceblogs.com.
Ảnh minh họa: scienceblogs.com.

Cuộc khảo sát do Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) tiến hành với 2.200 người dân ở Mỹ, AFP cho biết. Bảng khảo sát gồm 9 câu hỏi khoa học về vật lý và sinh học với kết quả trả lời đúng trung bình là 6,5.

Kết quả được công bố trong cuộc họp hôm qua của Hiệp hội vì Sự tiến bộ khoa học Mỹ cho thấy chỉ 74%, tức ba trong số 4 người được hỏi, biết rằng Trái Đất quay xung quanh Mặt trời.

48% người trả lời biết con người có nguồn gốc từ một loài động vật. Một trong số ba người được hỏi cho biết lĩnh vực khoa học nên được chính phủ tài trợ thêm.

Gần 90% số người được hỏi cho rằng khoa học mang lại nhiều lợi ích hơn là nguy hiểm. Một tỷ lệ tương tự bày tỏ sự quan tâm trong việc tìm hiểu những phát hiện về y tế.

Kết quả của cuộc khảo sát, được tiến hành hai năm một lần, sẽ được ghi lại trong báo cáo của NSF rồi gửi tới Tổng thống Barack Obama và các nhà lập pháp.

Nguyễn Tâm

Tác giả