“Hiến máu tình nguyện” Một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tính nhân văn.

Cập nhật: 19/09/2020

          Với truyền thống thương người như thể thương thân, việc phát động hiến máu từ các công cuộc vận động từ các Ban Tổ chức luôn được nhận sự hưởng ứng của đông đảo mọi người trong cộng đồng nói chung và CBCNV, NLĐ của Công ty Vissai NB nói riêng. Từ rất nhiều năm qua, Hiến máu tình nguyện cũng trở thành hoạt động thường niên của Gia đình Vissai, sáng ngày 18/09/2020 với 50 đoàn viên – NLĐ trong gia Gia đình Vissai đã tham gia hiến máu tình nguyện do Huyện Gia Viễn tổ chức. Chỉ một hành động nhỏ với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đã mang đến những cơ hội sống quý giá cho rất nhiều những con người khác đang rất cần những giọt máu để duy trì sự sống.   

 Một số hình ảnh các đoàn viên tham gia chương trình.   

z2083554227381_acbf65459ddbb7c90acfff08b4bf9bf0 z2083554402077_8a0cfdd73c88cdc840b0b7bda357f3be z2083554553417_cda2847a05343be3d880910330dfc4f8 z2083554594140_5beab22da13c497b6d261f017f16db98 z2083554638922_5ea7ca51793741284faf05185a53e188 z2083554767322_490747d0968a2e4051b679193b3a7ba7 z2083554821096_98e4c610d77c757862c4bb39265e5f92 z2083554857790_3014134f60822f31d4ed3c5bd1fed193 z2083554901759_f59e79ec819092f2cadc2bee02a5370e                                       

         Cảm ơn các Đồng chí Đoàn viên Công ty CP Vissai NB đã ủng hộ hoạt động ý nghĩa này, cảm ơn BTC – BCĐ – Vận động Hiến máu tình nguyện Huyện Gia Viễn đã tạo điều kiện cho Đoàn được tham gia hiến máu thành công./.

Minh Hoài cập nhật.

Tác giả