Gần 13 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Cập nhật: 30/11/2013

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ 12.789.200.000 đồng. Danh sách như sau:

94ad7e51f7dc60

Tập đoàn The Vissai ủng hộ 4.800.000.000 đồng

Tập đoàn Xi măng The Vissai 4.800.000.000 đồng. Công ty cổ phần – Tập đoàn kinh tế Xuân Thành: 2.000.000.000 đồng, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xuân Thành: 1.000.000.000 đồng, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: 2.000.000.000 đồng, Tập đoàn ô tô Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu): 300.000.000 đồng, ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp cơ khí Quang Trung: 300.000.000 đồng, Công ty cổ phần xi măng Hệ Dưỡng: 300.000.000 đồng, Công ty TNHH Cường Thịnh Thi: 300.000.000 đồng, Công ty TNHH cán thép Tam Điệp (doanh nghiệp trẻ): 200.000.000 đồng, Công ty TNHH Phúc Lộc: 200.000.000 đồng, Tổng Công ty hóa chất Việt Nam: 100.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Xuân Đạt: 100.000.000 đồng, Công ty TNHH Thành Thắng: 100.000.000 đồng, Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn: 100.000.000 đồng, Công ty xây dựng Nam Ninh: 100.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Kim Phát: 100.000.000 đồng, Công ty xi măng Duyên Hà: 100.000.000 đồng, Doanh nghiệp xây dựng Thống Nhất: 50.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng: 50.000.000 đồng, Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Đông Thành: 50.000.000 đồng, Công ty xi măng Tam Điệp: 50.000.000 đồng, Công ty cổ phần đá Gia Thanh: 30.000.000 đồng, Công ty TNHH Hải Hà (doanh nghiệp trẻ): 30.000.000 đồng, Công ty phân lân Ninh Bình: 30.000.000 đồng, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Quyền: 30.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Long Vân: 20.000.000 đồng, Công ty cổ phần gạch ngói Sông Chanh: 10.000.000 đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Nho Quan: 10.000.000 đồng, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam: 10.000.000 đồng, Công ty vận tải và xếp dỡ thủy nội địa: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH Vân Du: 3.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Đức Hùng: 3.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Miên: 3.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Thành Vinh: 3.000.000 đồng, Công ty TNHH Đại Đoàn: 2.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Xuân Học: 2.000.000 đồng, Xí nghiệp xây dựng tư nhân Thanh Bình: 1.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Hoài Huyền: 1.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Ninh Phương: 1.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Hòa Mây: 500.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Quang Trường: 500.000 đồng, Xí nghiệp cơ khí Tam Cường: 500.000 đồng, Công ty TNHH xây dựng Bảo Sơn: 5.000.000 đồng, Công ty cổ phần xây dựng và khai thác than qua lửa Ninh Bình: 5.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân xuất nhập khẩu Nguyễn Hoàng: 5.000.000 đồng, Công ty đầu tư phát triển nhà số 27 Hà Nội: 15.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển: 1.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư vấn thiết kế và xây dựng Hồng Thảo: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH giấy vở Hồng Điệp: 2.000.000 đồng, Công ty TNHH Ninh Khánh: 1.000.000 đồng, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp số 5: 30.000.000 đồng, Công ty TNHH cổ phần dược Vũ Duyên: 5.000.000 đồng, Công ty Anh Đức: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH Quang Đức: 10.000.000 đồng, Công ty TNHH Lộc Tài: 10.000.000 đồng, Ngân hàng dầu khí Toàn cầu: 5.000.000 đồng, Chi nhánh Viettel Ninh Bình – Tổng Công ty Viễn thông quân đội: 10.000.000 đồng, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Ninh Bình: 1.000.000 đồng, Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Yến: 500.000 đồng, Doanh nghiệp nấm Hương Nam: 2.000.000 đồng, Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu Thành Hóa: 5.000.000 đồng, Công ty vật tư Hồng Quang: 5.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Thông Thương: 1.000.000 đồng, Công ty cổ phần Yên Phú: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH XNK gỗ Tài Anh: 30.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Cộng Lực: 10.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Song Hào: 2.000.000 đồng, Công ty nông nghiệp Bình Minh: 5.000.000 đồng, Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Ninh Bình: 5.000.000 đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình: 10.000.000 đồng, Công ty TNHH Mạnh Linh: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình: 5.000.000 đồng, Công ty cổ phần công trình thủy lợi nông nghiệp Ninh Bình: 5.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh: 5.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Đức Thắng: 1.000.000 đồng, Công ty cổ phần vận tải thủy số 2: 5.000.000 đồng, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ninh Bình: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH Hoàng Lê: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH Dũng Minh: 5.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH xây dựng Hùng Oanh: 5.000.000 đồng, Công ty chuyển giao công nghệ Quốc tế: 1.000.000 đồng, Công ty TNHH An Lộc: 5.000.000 đồng, Khách sạn Huy Hoàng: 5.000.000 đồng, Công ty TNHH MTV Hồng Nhung: 10.000.000 đồng, Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Ninh Bình: 3.000.000 đồng, Công ty cổ phần sản xuất XNK tỉnh Ninh Bình: 3.000.000 đồng, Công ty cổ phần bia Ninh Bình: 3.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng: 3.000.000 đồng, Công ty đầu tư thương mại Kiên Anh: 2.000.000 đồng, Công ty cổ phần xây dựng và cung ứng lao động quốc tế 1.200.000 đồng, Công ty cổ phần bất động sản Tân Tràng An: 1.000.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 1-5: 10.000.000 đồng.

Tác giả