Đoàn Thanh niên Tập đoàn The Vissai chung tay bảo vệ môi trường

Cập nhật: 01/04/2022

Tập đoàn The Vissai hiện có gần 5.000 cán bộ công nhân viên, người lao động, trong đó, có 2/3 nhân lực là Đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên là lực lượng nòng cốt trong nắm vững, chuyển giao, khai thác hiệu quả hệ thống máy móc hiện đại trong dây chuyền sản xuất clinker, xi măng của Tập đoàn The Vissai.

Bên cạnh thi đua sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Đoàn viên tại các đơn vị nhà máy trực thuộc Tập đoàn The Vissai luôn tích cực tham gia nhiều chương trình, hành động thiết thực để bảo vệ môi trường sinh thái.

Hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh khu vực hoạt động của các đơn vị nhà máy diễn ra thường nhật.

Hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh khu vực hoạt động của các đơn vị nhà máy diễn ra thường nhật.

Các Đoàn viên, thanh niên Tập đoàn The Vissai luôn nỗ lực làm chủ khoa học công nghệ, tích cực sản xuất, kinh doanh. Bất kỳ một hệ thống dây chuyền nào đều có sự tham gia của Đoàn viên, họ thực sự là lực lượng nòng cốt trong lao động, sản xuất. Mỗi Đoàn viên còn tham gia tích cực xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Đó là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo sản xuất bền vững của Tập đoàn The Vissai, đóng góp tích cực vào kinh tế – xã hội của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái môi trường tại các khu vực lân cận nhà máy.

Đoàn viên, thanh niên Tập đoàn The Vissai còn huy động thêm máy móc, giúp chính quyền và người dân tại đơn vị hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, làm sạch, đẹp các tuyến đường; giúp người dân xây dựng nhiều tuyến đường giao thông, công trình phúc lợi. Trong các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng Đoàn viên cũng tham gia tích cực vừa đóng góp kinh phí, vừa tham gia các chuyến thiện nguyện.

Hàng ngày, đội ngũ vệ sinh tại khu vực nhà máy sản xuất của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn The Vissai luôn đi kiểm tra các cung đường hoạt động để sẵn sàng ra quân, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng đó, mỗi tháng 1 lần, Đoàn Thanh niên và Đoàn viên Công đoàn Tập đoàn phối hợp ra quân lao động tập thể làm sạch các tuyến đường. Hoạt động này góp phần tích cực đảm bảo tuyến đường xanh – sạch – đẹp để cùng người dân sử dụng lâu dài.

Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Sông Lam, Sông Lam 2 tại Nghệ An cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh trồng cây xanh tại Khu CN Nam Cấm.

Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Sông Lam, Sông Lam 2 tại Nghệ An cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh trồng cây xanh tại Khu CN Nam Cấm.

 Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Đồng Bành tại Lạng Sơn trồng cây xanh tại khuôn viên nhà máy.

                     Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Đồng Bành tại Lạng Sơn trồng cây xanh tại khuôn viên nhà máy.

 Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Đồng Bành tại Lạng Sơn trồng cây xanh tại khuôn viên nhà máy.

         Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Đồng Bành tại Lạng Sơn trồng cây xanh tại khuôn viên nhà máy.

lê trồng cây xanh 1

Ban Lãnh đạo cùng đoàn Thanh niên Công ty CP Vissai Ninh Bình tại Gia viễn Ninh Bình ra quân trồng cây xanh tại khuôn viên nhà máy và khu vực lân cận.

 lê trồng cây xanh 2

 Ban Lãnh đạo cùng đoàn Thanh niên Công ty CP Vissai Ninh Bình tại Gia viễn Ninh Bình ra quân trồng cây xanh tại khuôn viên nhà máy và khu vực lân cận.

lê trồng cây xanh 4

Đoàn Thanh niên Công ty CP Vissai Ninh Bình tại Gia viễn Ninh Bình trồng cây xanh tại khuôn viên nhà máy

Với các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, Đoàn Thanh niên và Đoàn viên Công đoàn các Công ty trực thuộc Tập đoàn The Vissai luôn chủ động kế hoạch phối hợp ra quân lao động tập thể làm sạch các tuyến đường, góp phần tích cực đảm bảo tuyến đường xanh – sạch – đẹp để cùng người dân sử dụng lâu dài, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường chung tại khu vực.

Phòng Marketing- Ban KD nội địa tổng hợp!

Tác giả