Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại Công ty cổ phần xi măng Vissai 3.

Cập nhật: 21/08/2014

Ngày 18-08-2014, ông Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cùng phu nhân và đoàn công tác đã về thăm và làm việc tại Công ty cổ phần xi măng vissai 3; cùng đi với đoàn có ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên trung ương đảng, Chủ tịch tỉnh Hà Nam. Đón tiếp và làm việc với Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có ông : Lại Phương Bảo, Tổng giám đốc công ty, cùng dự còn có cán bộ công nhân viên công ty cổ phần xi măng vissai 3.

tranduc luong

Tại buổi làm việc, ông Lại Phương Bảo, Tổng giám đốc công ty cổ phần xi măng vissai 3 báo cáo khái quát kết quả phát triển sản xuất – kinh doanh những năm qua của công ty và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2014. Được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương và nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, những năm qua, sản xuất – kinh doanh của công ty đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nhìn chung phát triển ổn định và đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác bảo vệ môi trường góp phần ổn định an sinh xã hội.

tranduc luong1

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương biểu dương những kết quả, thành tích của công ty đạt được, đồng thời đề nghị lãnh đạo công ty, Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, công ty chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân; bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tin tưởng cán bộ, đảng viên và công nhân trong công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng công ty ngày càng phát triển giàu đẹp.

tranduc luong 2

Ông Lại Phương Bảo, Tổng giám đốc công ty trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân và đoàn công tác đã dành cho cán bộ công nhân viên công ty. Cán bộ, công nhân viên  trong công ty sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất – kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

TVS.

Tác giả