Danh sách Khách hàng đạt thưởng trong chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” từ 6h00 ngày 11/04/2022 đến 6h00 ngày 16/04/2022

Cập nhật: 18/04/2022

 Danh sách Khách hàng đạt thưởng trong chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” từ 6h00 ngày 11/04/2022 đến 6h00 ngày 16/04/2022.

Chương trình “Cùng The Vissai cào ngay nhận quà liền tay” đã khép lại, trong tuần từ 6h00 ngày 11/04/2022 đến 6h00 ngày 16/04/2022, các đơn vị trực thuộc đã phát hành ra tổng cộng 6000 thẻ cào và có gần 2000 khách hàng dành được các giải thưởng hấp dẫn trong chương trình.

Số lượng thẻ cào may mắn đã tìm được chủ nhân trong tuần cuối chạy chương trình từ 6h00 ngày 11/04/2022 đến 6h00 ngày 16/04/2022 (số lượng hiện còn đang cập nhật thêm), cụ thể là:

01 giải Nhất, mỗi giải trị giá 21.600.000 đồng,

03 giải Nhì, mỗi giải trị giá 16.200.000 đồng,

04 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.800.000 đồng,

03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.400.000 đồng,

 646 giải May mắn 1 và may mắn 2 đã được cào và mang lại niềm vui tới những Khách hàng tham gia chương trình.

Chi tiết danh sách khách hàng đạt thưởng, quý khách vui lòng xem tại:

STT Đại lý Địa chỉ SĐT Giải thưởng dành cho đại lý (đồng) Số lượng giải thưởng
1 Công ty Chi Lăng H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx966 100000 6
2 Công ty Chi Lăng H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx966 200000 3
3 Công ty TNHH TM 568 Số 9 ngõ 12 đường Ngô Quyền, p. Vĩnh Trại, TP LS, tỉnh LS Xxxxxxx266 200000 8
4 Công ty TNHH VLXD &
VT Miền Đông 
Khu 7 Hải Yên, thành phố Móng Cái,tỉnh Quảng Ninh Xxxxxxx099 200000 2
5 Cty TNHH MTV TM sản xuất VLXD Phúc Dương Km 14 – QL 1A – Xã Hợp Thành – H. Cao Lộc – T. Lạng Sơn, Xxxxxxx266 100000 1
6 Cty TNHH MTV TM sản xuất VLXD Phúc Dương Km 14 – QL 1A – Xã Hợp Thành – H. Cao Lộc – T. Lạng Sơn, Xxxxxxx266 200000 10
7 Cty TNHH MTV XD VT Vạn Thông 368 Km 19+ 368 QL 1A thôn Khòn Pát, x. Mai Pha, TPLS, T. LS Xxxxxxx633 100000 3
8 Cty TNHH MTV XD VT Vạn Thông 368 Km 19+ 368 QL 1A thôn Khòn Pát, x. Mai Pha, TPLS, T. LS Xxxxxxx633 200000 2
9 Cửa hàng VLXD Cương Thực Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx041 200000 2
10 Cửa hàng VLXD Cương Thực Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx041 Giải nhỉ 16,200,000 đồng 1
11 Cửa hàng VLXD Long Thanh TT An Châu, Sơn Động, BG Xxxxxxx816 100000 1
12 Cửa hàng VLXD Long Thanh TT An Châu, Sơn Động, BG Xxxxxxx816 200000 3
13 Cửa hàng VLXD Mai Thụy Phố Lim, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx883 100000 1
14 Cửa hàng VLXD Mai Thụy Phố Lim, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx883 200000 13
15 Cửa hàng VLXD Mai Thụy Phố Lim, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx883 Giải ba 10,800,000 đồng 1
16 Cửa Hàng VLXD Quý Thanh Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx366 200000 2
17 Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx238 100000 6
18 Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx238 200000 9
19 Cửa hàng VLXD Trương Thành Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx333 100000 1
20 Cửa hàng VLXD Trương Thành Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx333 200000 7
21 CH VLXD Chắc Lưu Khánh Giàng, Ngọc Châu, Tân Yên, BG Xxxxxxx106 100000 1
22 CH VLXD Dịch Sáng Huyện Tiên Du – Bắc Ninh Xxxxxxx146 100000 1
23 CH VLXD Dịch Sáng Huyện Tiên Du – Bắc Ninh Xxxxxxx146 200000 20
24 CH VLXD Duy Lưu T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx000 100000 1
25 CH VLXD Duy Lưu T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx000 200000 2
26 CH VLXD Định Chỉnh Mão Điền – Thuận Thành Xxxxxxx345 100000 1
27 CH VLXD Đóng Ngọoc H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx785 100000 3
28 CH VLXD Đóng Ngọoc H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx785 200000 2
29 CH VLXD Đức Mão H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx210 100000 1
30 CH VLXD Đức Mão H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx210 200000 1
31 CH VLXD Hiền Thịnh T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx328 100000 5
32 CH VLXD Hiền Thịnh T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx328 200000 6
33 CH VLXD Hùng Cường Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn Xxxxxxx969 100000 25
34 CH VLXD Hùng Cường Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn Xxxxxxx969 200000 20
35 CH VLXD Hùng Cường Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn Xxxxxxx969 Giải ba 10,800,000 đồng 2
36 CH VLXD Lâm Thu Hà Mãn, Thuận Thành, BN Xxxxxxx268 100000 3
37 CH VLXD Lâm Thu Hà Mãn, Thuận Thành, BN Xxxxxxx268 200000 1
38 CH VLXD Long Nhận Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Xxxxxxx726 200000 1
39 CH VLXD Mai Bộ T.T Na Sầm, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx427 200000 8
40 CH VLXD Ngoạn Di T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx688 100000 3
41 CH VLXD Ngoạn Di T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx688 200000 3
42 CH VLXD Nguyễn Công Thể Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Xxxxxxx877 100000 3
43 CH VLXD Nguyễn Công Thể Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Xxxxxxx877 200000 6
44 CH VLXD Nguyễn Thanh Tâm Thị trấn Hồ – Thuận Thành Xxxxxxx898 100000 1
45 CH VLXD Nguyễn Thanh Tâm Thị trấn Hồ – Thuận Thành Xxxxxxx898 200000 4
46 CH VLXD Nguyễn Thị Hiển Thị trấn Hồ – Thuận Thành Xxxxxxx378 200000 7
47 CH VLXD Nguyễn Thị Hiển Thị trấn Hồ – Thuận Thành Xxxxxxx378 Giải khuyến khích 5,400,000 đồng 1
48 CH VLXD Nguyễn Thị Huế Thị trấn Hồ – Thuận Thành Xxxxxxx388 100000 2
49 CH VLXD Nguyễn Thị Huế Thị trấn Hồ – Thuận Thành Xxxxxxx388 200000 8
50 CH VLXD Nguyễn Thị Nhiên Đại Đồng Thành – Thuận Thành Xxxxxxx568 200000 1
51 CH VLXD Nguyễn Trọng Tư Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Xxxxxxx775 100000 1
52 CH VLXD Nhã Nhung Hoài Thượng – Thuận Thành Xxxxxxx020 100000 1
53 CH VLXD Nhã Nhung Hoài Thượng – Thuận Thành Xxxxxxx020 200000 1
54 CH VLXD Sáu Mật Hoài Thượng – Thuận Thành Xxxxxxx289 100000 3
55 CH VLXD Sáu Mật Hoài Thượng – Thuận Thành Xxxxxxx289 200000 1
56 CH VLXD Thái Son H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx536 200000 4
57 CH VLXD Thanh Thủy Đại Đồng Thành – Thuận Thành Xxxxxxx276 100000 1
58 CH VLXD Thanh Thủy Đại Đồng Thành – Thuận Thành Xxxxxxx276 200000 1
59 CH VLXD Trần Công Ước Ba Làng, xã Quế Nhan, Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx050 200000 2
60 CH VLXD Trần Vinh Quốc Hoá trường ga Lạng Sơn Xxxxxxx266 100000 5
61 CH VLXD Trần Vinh Quốc Hoá trường ga Lạng Sơn Xxxxxxx266 200000 34
62 CH VLXD Trần Vinh Quốc Hoá trường ga Lạng Sơn Xxxxxxx266 Giải ba 10,800,000 đồng 1
63 CH VLXD Trần Vinh Quốc Hoá trường ga Lạng Sơn Xxxxxxx266 Giải nhỉ 16,200,000 đồng 1
64 CH VLXD Trần Vinh Quốc Hoá trường ga Lạng Sơn Xxxxxxx633 100000 6
65 CH VLXD Trần Vinh Quốc Hoá trường ga Lạng Sơn Xxxxxxx633 200000 2
66 CH VLXD Trường Lãng  Chợ Hợp Đức, xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx555 100000 2
67 CH VLXD Vang Loan T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx633 100000 3
68 CH VLXD Vang Loan T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx633 200000 1
69 CH VLXD Việt Anh H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx888 100000 1
70 CH VLXD Việt Anh H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx888 200000 2
71 CH XDVL Bách Đào Xã Tân Mỹ, h.Văn Lãng, t.Lạng Sơn Xxxxxxx336 200000 1
72 CHVLXD Nhung Khu 9, Đại Phúc, TP Bắc Ninh Xxxxxxx684 100000 5
73 CHVLXD Nhung Khu 9, Đại Phúc, TP Bắc Ninh Xxxxxxx684 200000 3
74 DN TN Châu Hậu T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx687 100000 5
75 DN TN Châu Hậu T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx687 200000 3
76 DNTN Nguyễn Thành T.T Na Sầm, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx999 100000 4
77 DNTN Nguyễn Thành T.T Na Sầm, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx999 200000 9
78 DNTN Nguyễn Thành T.T Na Sầm, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx999 Giải nhỉ 16,200,000 đồng 1
79 Đại Lý Biện Hằng  Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, BN Xxxxxxx320 200000 1
80 Đại lý Bùi Văn Hùng Thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành,
huyện Hải hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx986 100000 1
81 Đại lý Bùi Văn Hùng Thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành,
huyện Hải hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx986 200000 2
82 Đại lý Công Thanh Trang  Hoàng Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, BN Xxxxxxx337 100000 2
83 Đại lý Công Thanh Trang  Hoàng Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, BN Xxxxxxx337 200000 32
84 Đại Lý Đức Mạnh Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN Xxxxxxx378 100000 1
85 Đại lý Hoàng Phương Thôn 2, xã Quảng Thành, huyện Hải
hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx299 100000 4
86 Đại lý Hoàng Phương Thôn 2, xã Quảng Thành, huyện Hải
hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx299 200000 2
87 Đại lý Hồng Quang Đại Đồng Thành – Thuận Thành Xxxxxxx966 100000 1
88 Đại lý Hồng Quang Đại Đồng Thành – Thuận Thành Xxxxxxx966 200000 1
89 Đại lý Hùng Đoàn Thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh 
Xxxxxxx899 100000 2
90 Đại lý Lê Việt Cường Đường đại lộ Móng Cái, Phường Hòa
Lạc, Thành phố Móng Cái
Xxxxxxx360 200000 1
91 Đại Lý Năng Nguyện An Bình, Thuận Thành, BN Xxxxxxx251 200000 1
92 Đại lý Ngọc Ngà Số 16, thôn Hải Yên, xã Quảng
Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng
Ninh
Xxxxxxx715 100000 1
93 Đại lý Ngọc Ngà Số 16, thôn Hải Yên, xã Quảng
Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng
Ninh
Xxxxxxx715 200000 2
94 Đại Lý Nguyễn Hiệp Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx939 100000 1
95 Đại lý Sơn Xinh Thôn 5, xã Quảng Thành, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh 
Xxxxxxx169 Giải khuyến khích 5,400,000 đồng 1
96 Đại lý Tấn Ca Thôn 6, xã hải Tiến, Thành phố Móng
Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx198 100000 1
97 Đại lý Tấn Ca Thôn 6, xã hải Tiến, Thành phố Móng
Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx198 200000 1
98 Đại lý Tuấn Hương Trí Quả Xxxxxxx741 100000 2
99 Đại lý Tuấn Hương Trí Quả Xxxxxxx741 200000 1
100 Đại lý Tuấn Vãn Thôn Minh Hòa, TT Chi Lăng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn Xxxxxxx209 100000 1
101 Đại lý Tuấn Vãn Thôn Minh Hòa, TT Chi Lăng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn Xxxxxxx209 200000 1
102 Đại Lý Thắng Hiền Thôn Na, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, BN Xxxxxxx865 100000 1
103 Đại lý Trần Nam thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, huyện
Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx419 100000 1
104 Đại lý Trần Nam thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, huyện
Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx419 200000 1
105 Đại lý Văn Hùng Thôn 1, xã Quảng Minh, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx466 100000 1
106 Đại lý Văn Hùng Thôn 1, xã Quảng Minh, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx466 200000 4
107 Đại lý VLXD Duy Khánh T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx105 100000 3
108 Đại lý VLXD Duy Khánh T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx105 200000 10
109 Đại lý VLXD Hải Thúy Bản Ngà, h.Cao lộc, T.Lạng Sơn Xxxxxxx860 100000 6
110 Đại lý VLXD Hải Thúy Bản Ngà, h.Cao lộc, T.Lạng Sơn Xxxxxxx860 200000 7
111 Đại lý Vũ Tiến Thôn 9, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà,
tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx888 100000 1
112 Nguyễn Thị Thắm Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx469 200000 1
113 Nguyễn Thị Thắm Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx470 100000 1
114 Phạm Thị Chuyên  Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx874 100000 1
115 Phạm Thị Chuyên  Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx874 200000 1
116 Phạm Thị Chuyên  Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh
Xxxxxxx875 Giải khuyến khích 5,400,000 đồng 1
117 CT Phúc Phát Đạt P.Chí Kiên – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn xxxxxxx888 Giải nhất 21,600,000 đồng 1
118 CT Phúc Phát Đạt P.Chí Kiên – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn xxxxxxx888 200000 6
119 CT Phúc Phát Đạt P.Chí Kiên – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn xxxxxxx888 100000 6
120 CT Hoàng Doanh P.Đức Xuân – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn xxxxxxx266 200000 5
121 CT Hoàng Doanh P.Đức Xuân – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn xxxxxxx266 100000 4
122 CT Hoàng Dương P.Xuất Hóa – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn xxxxxxx999 200000 1
123 CT Hoàng Dương P.Xuất Hóa – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn xxxxxxx999 100000 4
124 CHVLXD Thòong Loan Xã Vân Tùng- Ngân Sơn – Bắc Kạn xxxxxxx888 200000 1
125 CHVLXD Mạc Xâm Xã  Công Bằng – Pác Nặm – Bắc Kạn xxxxxxx409 100000 2
126 CT Hiền Tiến TT Yến Lạc – Na Rì – Bắc Kạn xxxxxxx400 200000 2
127 CT Hiền Tiến TT Yến Lạc – Na Rì – Bắc Kạn xxxxxxx400 100000 3
128 CT Ngọc Bích Xã Cẩm Giàng – Bạch Thông – Bắc Kạn xxxxxxx568 200000 2
129 CT Ngọc Bích Xã Cẩm Giàng – Bạch Thông – Bắc Kạn xxxxxxx568 100000 2
130 CHVLXD Tiến Quốc Xã Phương Viên – Chợ Đồn – Bắc Kạn xxxxxxx866 200000 2
131 CHVLXD Tiến Quốc Xã Phương Viên – Chợ Đồn – Bắc Kạn xxxxxxx866 100000 2

Tập đoàn The Vissai xin gửi lời chúc mừng đến những Khách hàng đã may mắn trở thành chủ nhân của những giải thưởng giá trị trong chương trình. 

Phòng Marketing – Ban Kinh doanh nội địa tổng hợp!

Tác giả