Công tác bảo vệ môi trường là mục tiêu hàng đầu mà Tập đoàn xi măng The Vissai hướng tới

Cập nhật: 07/12/2013

Công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Trong xu thế đổi mới và hội nhập, những năm qua đất nước ta đã tạo được những xung lực mới cho quá trình phát triển, đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế – xã hội quan trọng, vượt qua tác động của suy thoái toàn cầu và duy trì được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có vấn đề suy thoái môi trường gay gắt và nhiều hậu quả của biến đổi khí hậu khôn lường. Tình trạng suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, mà nước ta là một trong số ít nước chịu tác động nặng nhất, có thể sẽ là những biến số quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước trong những thập niên tới.

hoinghimoitruong-2

Ảnh:QN

Cùng với việc phát triển, thực hiện ổn định sản xuất kinh doanh tạo của cải vật chất cho xã hội nói chung và Doanh nghiệp nói riêng. Tập đoàn xi măng The Vissai đặc biệt chú trọng đến vấn đề môi trường và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Ban lãnh đạo tập đoàn đã đầu tư công sức tâm huyết, tiền bạc để xây dựng các công trình đảm bảo môi trường như: trồng nhiều cây xanh trong nhà máy, xe phun nước, rửa đường, đầu tư lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống đo đếm lượng khí thải tự động, đảm bảo giữ lại 99% lượng bụi thải trong quá trình sản xuất để tái sản xuất…

 

hoinghimoitruong-1

Ảnh: QN

Ngày 19-08-2013 tại hội nghị liên ngành UBND tỉnh gồm: Sở tài nguyên môi trường, Sở Công An, Phòng cháy chữa cháy, sở kế hoạch đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp… đã kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Đề án bảo vệ môi trường đã được duyệt.

Đại diện đoàn kiểm tra: Ông Lê Khắc Khoa – PGĐ Sở tài nguyên môi trường tỉnh Ninh Bình đã đánh gía cao những cố gắng của Tập đoàn xi măng The Vissai: ”chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận sự đầu tư nhiều tỷ đồng mà Tập đoàn xi măng The Vissai đã chi để xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, có thể nói hiện nay The Vissai là một trong những Nhà máy sản xuất xi măng có môi trường xanh, sạch đẹp nhất…”

Cũng tại hội nghị, đại diện Doanh nghiệp Ông Trần Thành Tuân – Phó tổng giám đốc Tập đoàn cảm ơn sự chỉ đạo thường xuyên của chính quyền địa phương, đồng thời cam kết một mặt sản xuất kinh doanh theo đúng quy đinh pháp luật, mặt khác sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành và địa phương quyết tâm thực hiện các mục tiêu về bảo vệ môi trường phát triển bền vững, sẽ duy trì và đảm bảo tốt nhất việc bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Đề án cải tạo bảo vệ môi trường.

VIS.

Tác giả