Thông báo tuyển dụng nhân sự Ban Kinh doanh

Ban Kinh doanh nội địa- Tập đoàn xi măng The Vissai hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở các vị trí sau:

  1. Nhân viên Giám sát thị trường: Số lượng 20 người.
  2. Nhân viên Marketing chiến lược: Số lượng 5 người

Chi tiết xem thông báo đính kèm!

Thông báo tuyển nhân viên Giám sát thị trường và Marketing.

Tác giả