Tập đoàn xi măng the vissai – Khối trưởng khối thi đua tổng kết phong trào thi đua năm 2012

Cập nhật: 07/12/2013

Ngày 2/4/2013 Khối thi đua gồm 16 công ty, doanh nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2012 tại Tập đoàn xi măng The Vissai.

tkdn32012

Ông Trần Thành Tuân – Địa diện khối trưởng

Trong năm 2012, mặc dù nền kinh tế của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của khối đề ra nên nhìn chung Khối thi đua đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thông qua phong trào thi đua, các doanh nghiệp, đơn vị của khối đã tập trung vào những nhiệm vụ, phong trào trọng tâm như: nỗ lực hoàn thành vượt các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối thi đua còn chú trọng đến các phong trào như: đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội…, qua đó góp phần rất lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

tkdn22012

Đại diện các đơn vị phát biểu

Tại hội nghị tổng kết lần này, 16 doanh nghiệp, đơn vị trong Khối thi đua của tỉnh đã bầu ra khối trưởng mới, cùng nhau ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua trong năm 2013.

tkdn12012

Trưởng các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2013

Dịp này, Tập đoàn xi măng the vissai được nhận cờ thi đua, cùng 4 đơn vị gồm: Công ty Xuân Thành, công ty Than Qua Lửa, công ty cổ phần Quang Trung và Xuân Thành Group được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2012.

TVIS

Tác giả