Thành lập trung tâm kinh doanh tiêu thụ

Cập nhật: 05/12/2013

Nhằm nâng cao năng lực trong công tác kinh doanh đồng thời nâng cao tính chủ động trong việc tiêu thụ sản phẩm. ngày 05 tháng 10 năm 2009 Chủ tịch Tập đoàn Xi măng The Vissai Ông Hoàng Mạnh Trường đã ký Quyết định số 1701/09/QĐ-VIS và Quyết định 1702/09/QĐ – VIS về việc thành lập Trung Tâm Kinh doanh – Tiêu thụ và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh cho Ông Nguyễn Vũ Thanh cử nhân kinh tế Phó Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm giữ chức Giám đốc Kinh doanh.

Theo quyết định 1701/09/QĐ – VIS. Trung tâm Kinh doanh –Tiêu thụ có chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêu thụ sản phẩm Clinker và xi măng trên toàn quốc được Lãnh đạo Tập đoàn chấp thuận. Quản lý nhân sự công tác chuyên môn của các bộ phận Thị trường – Giao nhận hàng – Viết phiếu – Bốc xếp… cùng các bộ phận chuyên môn khác sẽ được bổ sung trong quá trình hoạt động. Ông Trần Thành Tuân được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc kinh doanh.

vissaigroup

Tác giả