Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình thông báo tuyển dụng

Cập nhật: 18/07/2023

Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình cần tuyển 05 công nhân vận hành sản xuất xi măng và bê tông yêu cầu chi tiết như sau:

Tác giả