Đào tạo nâng cao kỹ năng cho cán bộ nhân viên

Cập nhật: 12/04/2019

Với mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. Tập đoàn xi măng The Vissai luôn xác định năng lực của cán bộ là vấn đề cốt lõi của thành công, tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản trị đối với lãnh đạo cấp cao, cán bộ quản lý cấp trung, đào tạo cán bộ tiềm năng, đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động nhằm bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc với nhiều hình thức khác nhau là nhiệm vụ cấp thiết và ưu tiên hàng đầu.

Đặc thù là ngành công nghiệp nặng kết hợp với một số ngành nghề dịch vụ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ vừa phải có trình độ chuyên môn giỏi, vừa có năng lực điều hành nên công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ có vai trò rất quan trọng.

tap-huan-1
Lớp học kỹ năng bán hàng hiện đại

Ngày 07, 08/04 vừa qua, Khối đơn vị Kinh doanh của Tập đoàn xi măng The Vissai đã xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực, áp dụng các kỹ năng quản trị mới, trong đó có chuyên đề đào tạo Kỹ năng bán hàng hiện đại cho cán bộ quản lý cấp trung. Cùng với sự đồng hành của đơn vị đào tạo Công ty Novaliches Việt Nam, giúp học viên có những cách nhìn nhận phương pháp bán hàng mới ứng dụng các mô hình khoa học đã được nhiều công ty trên thế giới áp dụng thành công.

tap-huan-2
Lớp học đào tạo kỹ năng bán hàng hiện đại

Đây là lớp đầu tiên trong chương trình đào tạo “Về đổi mới tư duy, phương pháp bán hàng hiện đại”. Tới dự có Bà Trần Thị Thu Thảo- Phó ban thường trực Ban Kinh doanh nội địa- Tập đoàn xi măng The Vissai.

tap-huan-3
Các học viên tham gia khoá học sẽ hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của khối đơn vị.

tap-huan-4
Giảng viên chia sẻ các bước trở thành người bán hàng chuyên nghiệp

tap-huan-5
Học viên chia sẻ áp dụng quy trình để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp
tap-huan-6
Chia sẻ về mô hình Marketing mix tại khu vực thị trường

Các kiến thức, kỹ năng được trang bị sau khoá đào tạo giúp các cán bộ quản lý cấp trung giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn và nâng cao hiệu quả công tác.

tap-huan-7
Chia sẻ về quá trình phân tích hành vi khách hàng

tap-huan-8
Toàn thể lãnh đạo cấp trung của khối Kinh doanh chụp hình cùng đơn vị đào tạo

tap-huan-9
Kết thúc khoá đào tạo, các học viên chia sẻ đã liên kết được các công việc hiện tại của mình và ý thức được mình cần thay đổi tư duy, áp dụng các phương pháp bán hàng mới để đạt được mục tiêu trong Kinh doanh.
tap-huan-10
Tiếp theo khoá đào tạo Kỹ năng bán hàng hiện đại, Tập đoàn xi măng The Vissai sẽ tiếp tục các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng cho toàn thể cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn hướng tới mục tiêu bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đạt được hiệu quả cao nhất cho tổ chức cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng.
tap-huan-11

(Còn tiếp …)

Tác giả