Công ty Sông Lam đã ủng hộ 500.000.000đ vào Quỹ phòng chống Covid – 19 huyện Đô Lương

Cập nhật: 26/06/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid – 19” do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức phát động. Với mong muốn chung tay ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Anh Sơn nói riêng. Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 ủng hộ 500.000.000 (Năm trăm triệu đồng) vào Quỹ phòng chống Covid – 19 và  do Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương quản lý./.

Một số hình ảnh chung tay ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid !

1 2 3 4 5 6 7 8

Tác giả