Không khí thi đua lao động sản xuất của Cán bộ, công nhân viên Vissai

Cập nhật: 25/01/2014

Bám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch từng tháng đã cam kết ở quý IV năm 2013, nên trong tháng còn lại của năm này, để kịp thời hoàn thành chỉ tiêu sản lượng, không để phải thiếu xi măng cung cấp cho thi trường cuối năm, không để khách hàng đến lấy xi măng tại nhà máy phải đợi lâu, tại tất cả các đơn vị, phân xưởng của nhà máy Vissai 1, không khí thi đua lao động sản xuất ngày một nóng lên với tinh thần làm việc hăng say của tập thể cán bộ công nhân viên.

gdfdhr

Ảnh: VIS

db

Ảnh: VIS

thrh

Ảnh: VIS

Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch sản xuất theo tiến độ của đơn vị, đã có một sự cạnh tranh ngầm đang diễn ra giữa các phòng ban, phân xưởng. Mọi người không ai bảo ai đều cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc của đơn vị mình sao cho công việc hoàn thành nhanh nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất.

grg

Ảnh: VIS

linker

Ảnh: VIS

bvjgk

Ảnh: VIS

DSC_0356

Ảnh: VIS

xm

Ảnh: VIS

Với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo Tập đoàn, sự khích lệ, động viên, khen thưởng của công đoàn đối với các đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch, và sự nhiệt tình, lòng hăng say lao động, tinh thần đoàn kết, nhất trí nỗ lực vì mục tiêu chung của tập thể cán bộ, công nhân viên của công ty, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng trong những ngày tháng cuối năm 2013 này, công ty sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch,  sản lượng đề ra, làm tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch năm 2014 tiếp theo.

Tác giả