CEO, Tổng giám đốc holcim Việt Nam thăm chính thức The Vissai

Cập nhật: 11/12/2013

Nhận lời mời của Ông Nguyễn Ngọc Oánh – Tổng giám đốc Tập đoàn xi măng The Vissai, CEO Tổng giám đốc của nhà máy Holcim Việt Nam – Mr.Gary Schutz và đoàn cán bộ cao cấp thăm Vissai từ ngày 29 tới 30/10/2013.

TGD hocim vn1

Đây là chuyến thăm chính thức Vissai đầu tiên của Mr.Gary Schutz trên cương vị TGĐ holcim Việt Nam, là sự kiện mở đầu cho các hoạt động chào mừng đoàn kết, hợp tác hữu nghị Vissai-Holcim, góp phần quan trọng vào việc tăng quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác thương mại toàn diện giữa hai Tập đoàn.

TGD hocim vn2

Ảnh: Hội đàm

Mr. Gary Schutz và Ông Nguyễn Ngọc Oánh – TGĐ đã có cuộc hội đàm, trao đổi ngắn một vài nét chính về tình hình phát triển sản xuất, thương mại của hai bên.

TGD hocim vn3

Mr.Gary Schutz thăm và chia sẻ kinh nghiệm khai thác mỏ

Vissai và Holcim thiết lập quan hệ thương mại từ năm 2008 đến nay, hai bên duy trì mối quan hệ họp tác thương mại bền vững và liên tục trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai bên trong những năm qua.

VIS.

Tác giả