TIN NHANH

Các Tướng lĩnh LLVT là người quê gốc Ninh Bình

Cập nhật: 03/12/2013

1. Nguyễn Hữu An, Thượng tướng; nguyên Viện trưởng Học viện quân sự cấp cao, quê Trường Yên (Hoa Lư)

2. Trần An, Thiếu tướng; nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang – QK2, quê Ninh Khang (Hoa Lư)

3. Lã Ngọc Châu, Thiếu tướng; nguyên Phó Hiệu trưởng chính trị – Trường sĩ quan lục quân 1, quê Khánh Cư (Yên Khánh)

4. Bùi Văn Chủ, Trung tướng; Chính uỷ Tổng cục Hậu cần, quê Khánh Cường (Yên Khánh)

5. Nguyễn Văn Hiến, Phó Đô đốc; Tư lệnh quân chủng Hải quân, quê Gia Tân (Gia Viễn)

6. Đặng Văn Hiếu, Trung tướng; Thứ trưởng Bộ Công an, quê Trường Yên (Hoa Lư)

7. Trần Hoa, Thiếu tướng; Phó Tư lệnh TMT Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, quê Đông Thành (thành phố Ninh Bình)

8. Phạm Huấn, Thiếu tướng; nguyên Phó Tư lệnh QCHQ, quê Quỳnh Lưu (Nho Quan)

9. Nguyễn Hữu Khảm, Trung tướng; Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, quê Khánh Phú (Yên Khánh)

10. Trịnh Đăng Khoa, Thiếu tướng; Chuẩn Đô đốc, Chính uỷ Học viện Hải quân, quê Ninh Mỹ (Hoa Lư)

11. Phạm Văn Khoá, Trung tướng; Cục trưởng Cục tác chiến – Bộ Quốc phòng, quê Định Hoá (Kim Sơn)

12. Trần Quang Khuê, Thiếu tướng; Chuẩn Đô đốc; Phó Tư lệnh quân chủng Hải quân, quê Gia Vượng (Gia Viễn)

13. Tống Kim Kiền, Thiếu tướng; nguyên Phó Tổng cục chính trị Tổng cục CNQP, quê Gia Lập (Gia Viễn)

14. Nguyễn Như Kính, Thiếu tướng; nguyên Cục trưởng Cục bảo vệ -TCCT, quê Ninh An (Hoa Lư)

15. Nguyễn Văn Lâm, Thiếu tướng; Chính uỷ Bộ Tư lệnh Lăng, quê Lưu Phương (Kim Sơn)

16. Vũ Thanh Lâm, Thiếu tướng; Tư lệnh Binh chủng pháo binh; quê Yên Đồng (Yên Mô)

17. Phạm Đức Lĩnh, Thiếu tướng; Cục trưởng Cục cảnh sát biển, quê Gia Lạc (Gia Viễn)

18. Hoàng Văn Lượng, Thiếu tướng; Phó Tư lệnh Quân khu III, quê Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình)

19. Tống Ngọc Minh, Thiếu tướng; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh, quê Gia Lập (Gia Viễn)

20. Trần Văn Nghiêm, Trung tướng; nguyên Tư lệnh QK9 , quê Ninh Sơn (thành phố Ninh Bình)

21. Đinh Thanh Nghiêm, Thiếu tướng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, quê xã Gia Hoà (Gia Viễn)

22. Ngô Văn Ny, Thiếu tướng; nguyên Phó Tư lệnh binh chủng Tăng thiết giáp, quê Ninh Giang (Hoa Lư)

23. Phạm Ngọc Phán, Thiếu tướng; nguyên Cục trưởng Cục tổ chức, quê xã Khánh Lợi (Yên Khánh)

24. Nguyễn Hùng Phong, Trung tướng; nguyên Phó Tư lệnh chính trị QK1, quê Yên Mỹ (Yên Mô)

25. Trần Đại Quang, Trung tướng; Thứ trưởng Bộ Công an, quê Quang Thiện (Kim Sơn)

26. Đỗ Bằng Quyền, Thiếu tướng; nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUQS Trung ương, quê Khánh Trung (Yên Khánh)

27. Vũ Xuân Sinh, Thiếu tướng, Học viện quốc phòng, quê Khánh Vân (Yên Khánh)

28. Phạm Văn Tánh, Trung tướng; Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, quê Khánh Thượng (Yên Mô)

29. Dương Cự Tẩm, Trung tướng; nguyên Phó Tư lệnh chính trị QK7, quê Thượng Kiệm (Kim Sơn)

30. Hoàng Văn Thạ, Thiếu tướng; nguyên Phó tư lệnh binh chủng pháo binh, quê Ninh Tiến (Hoa Lư)

31. Phạm Minh Thãnh, Thiếu tướng; nguyên Cục trưởng Cục nhà trường, quê Gia Thắng (Gia Viễn)

32. Nguyễn Văn Thân, Trung tướng; Tư lệnh quân chủng PKKQ, quê Ninh Vân (Hoa Lư)

33. Đặng Thiết, Thiếu tướng; nguyên Đoàn phó Đoàn 478 (chuyên gia ở K), quê Ninh Thành (thành phố Ninh Bình)

34. Nguyễn Duy Thương, Thiếu tướng; Học viện quốc phòng, quê Ninh Vân (Hoa Lư)

Nguồn baoninhbinh.org.vn

Tác giả