Ninh Bình: Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý xe ô tô chở quá tải trọng

Cập nhật: 18/02/2014
Triển khai thực hiện Công điện số 95/CĐ/TTg ngày 10/1/2013 và Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý xe ô tô chở hàng quả tải trọng cho phép của cầu, đường bộ.

 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản chỉ đạo số 382/UBND-VP4 ngày 2/8/2013, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, văn bản số 543/UBND-VP4 ngày 02/10/2013 đề nghị Bộ Giao thông vận tải cấp bộ cân tải trọng xe lưu động, văn bản ủy quyền số 04/UBND-VP ngày 03/1/2014 về việc ủy quyền cho Sở GTVT Ninh Bình tiếp nhận bộ cân lưu động từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 16/1/2013, văn bản số 48/BATGT ngày 25/4/2013 về việc kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ để chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan và tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng xe chở hàng quá tải trọng trên địa bàn.

Sở GTVT đã phối hợp với Công an tỉnh ban hành Kế hoạch liên ngành số 1057/KHLN ngày 03/6/2013 về việc phối hợp kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trở hàng quá tải trọng của ô tô vận chuyển hàng hóa; Kế hoạch số 2737/KHLN-SGTVT-CAT ngày 19/12/2013 về phối hợp kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của ô tô vận chuyển hàng hóa; lập Đề án Thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Ninh Bình trình UBND tỉnh.

Công an tỉnh đã có văn bản số 265/CAT-PV11 ngày 06/5/2013 về việc kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã có Thông báo số 170/CV-PC67 ngày 06/5/2013 về kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý xe chở hàng vượt quá tải trọng.

Trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động vận tải,

Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông sử dụng ô tô gắn loa tuyên truyền các quy định về quản lý tải trọng phương tiện trên các tuyến địa bàn có nhiều phương tiện hoạt động.

Tuyên truyền trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh hàng ngày vào các buổi thời sự tối (chuyên đề văn hóa giao thông Ninh Bình), tuyên truyền tên chuyên mục an toàn giao thông của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quá tải trọng cho phép và tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa có nhiều phương tiện vận tải đóng trên địa bàn tỉnh vào ngày 23/12/2013 tại Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường; tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong đó có nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các Trường Đại học, cao đẳng, Trung học dạy nghề, Xí nghiệp hóa chất mỏ Tam Điệp…

Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và giải đáp các kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách về các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải vào ngày 22 tháng 01 năm 2014

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động Trạm cân, ngày 09 tháng 01 năm 2014, Sở Giao thông vận tải đã cử lực lượng tiếp nhận bộ cân lưu động từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Thanh tra giao thông đã tổ chức các đợt tập huẩn nghiệp vụ quản lý và vận hành Trạm kiểm tra xe lưu động và xử lý vi phạm do Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong lực lượng thanh tra đã thực hành lắp đặt, tháo dỡ và vận hành Trạm kiểm tra thành thạo. Hiện nay xe trạm cân đã làm thủ tục đăng ký và mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Ninh Bình đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Tốc độ phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển của phương tiện vận tải, đặc biệt là các phương tiện có tải trọng  lớn; Ý thức tuân thủ  các quy định về trật tự an toàn giao thông của các chủ doanh nghiệp, đội ngũ lái phụ xe còn hạn chế; trong khi nhận thức và sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân chưa cao; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của các lực lượng tham gia phối hợp được trang bị rất hạn chế như: Xe ô tô, cân lưu động, phương tiện hạ tải, bãi hạ tải…; việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải cho lực lượng Thanh tra giao thông theo quy định tại Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT ngày 04/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải cho lực lượng làm công tác kiểm tra gặp khó khăn do thiếu chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra vì hiện nay công tác đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giao thông đang tạm dừng.

Do vậy UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải có giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải” được phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo tiếp tục mở các lớp đào tạo cấp chứng nhận nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành. Xem xét sửa đổi Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định theo hướng kết hợp giữa việc công bố tải trọng và cắm biển tải trọng trên những tuyến đường để phù hợp với thực tế trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, xử lý xê ô tô chở quá tải trọng trên địa bàn, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định trong quản lý hoạt động vận tải đường bộ rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận ủng hộ của dư luận và xã hội trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng. Thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động của tỉnh và ban hành quy chế hoạt động.

Tiếp tục tổ chức tập huấn quy trình vận hành, quản lý trạm cân lưu động và quy trình kiểm tra xử lý vi phạm hành chính cho các lực lượng tham gia phối hợp.

Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 2737/KDLN-SGTVT-CAT ngày 19/12/2013 giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải về việc phối hợp, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của ô tô vận chuyển hàng hoá; khảo sát lựa chọn xây dựng các bãi kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường có mật độ phương tiện vận tải cao.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

 Ninhbinh.gov.vn

Tác giả