Ngành Công thương Ninh Bình với những giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu

Cập nhật: 07/12/2013
Thời gian qua, thị trường giá cả hàng hoá thế giới, trong nước và tỉnh ta diễn biến khá sôi động với sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Nhà máy xi măng The Vissai. Ảnh: Thế Minh

Với chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, ngành Công thương đã có những giải pháp để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Thị Hồng, Giám đốc Sở Công thương cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh về triển khai, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, ngành Công thương đã triển khai một số biện pháp nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, góp phần hoàn thành và hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu về tốc độ tăng trư­ởng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đã đề ra. Trước tiên là tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch điện lực, quy hoạch hệ thống làng nghề phục vụ du lịch; xây dựng kế hoạch khuyến công địa phư­ơng, tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư­ nhà xư­ởng, máy móc thiết bị hiện đại, cơ sở sử dụng nhiều lao động, phát triển nghề truyền thống với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng và tích cực tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công Trung ư­ơng cùng với nguồn kinh phí đào tạo nghề đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp, TTCN. Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thư­ơng mại khoảng 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia hội chợ trong và ngoài nư­ớc nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trư­ờng, đẩy mạnh công tác xuất khẩu.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28-1-2011 của Bộ Công thư­ơng và UBND tỉnh về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện trong mùa khô năm 2011. Hàng tháng tổ chức phê duyệt kế hoạch cấp điện của Điện lực Ninh Bình; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện của Điện lực Ninh Bình đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của UBND tỉnh về tiết kiệm điện, Luật Sử dụng năng lư­ợng tiết kiệm và hiệu quả trong điều kiện thiếu điện vào mùa khô năm 2011, các đơn vị phấn đấu tiết kiệm điện 10%.
Hư­ớng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp và tổ chức bán lẻ điện thực hiện nghiêm chỉnh biểu giá bán lẻ điện năm 2011. Xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch phát triển thư­ơng mại như: Quy hoạch mạng lưới chợ, quy hoạch xăng dầu, quy hoạch hệ thống thư­ơng mại phục vụ du lịch. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách về chuyển đổi mô hình quản lý chợ, quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thư­ơng mại nhằm ổn định giá cả thị trư­ờng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của nhân dân. Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trư­ờng, nhất là mặt hàng thiết yếu, kịp thời đề xuất giải pháp nhằm bình ổn thị tr­ường. Tăng cường công tác dự báo, thông tin thị trư­ờng tới ngư­ời tiêu dùng.
Tăng cư­ờng công tác kiểm tra, kiểm sát thị trư­ờng ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thư­ơng mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nư­ớc tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định và thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoạt động thu đổi, mua bán ngoại tệ, vàng trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục cải cách hành chính của ngành, chủ động rà soát các thủ tục hành chính không còn phù hợp để kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung theo hư­ớng đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thư­ờng xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011. Tăng cư­ờng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực quản lý điện năng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.Nguồn baoninhbinh.org.vn

Tác giả