Báo cáo phong trào CNVCLĐ hoạt động công đoàn năm 2008

Cập nhật: 05/12/2013

1/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2008 CĐCS Cty xi măng VISSAI đã tổ chức nhiều hoật động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2008.

Tuy vậy do ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt, tình hình lạm phát tài chính diễn biến phức tạp việc thực hiện chế độ chính sách gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến đời sống CBCNV lao động.

2/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

BCH công đoàn đã thương lượng và ký kết thoả ước lao dộng tập thể với nội dung vì lợi ích của người lao động. Có một số điểm có lợi hơn so với quy định của bộ luật lao động.

BCH đã tham gia cùng chính quyền xây dựng các nội quy lao động, quy định an toàn lao động, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, khen thưởng kỷ luật của doanh nghiệp

Hướng dẫn CNLĐ giao kết hợp đồng lao động cá nhân với giám đốc doanh nghiệp. CNLĐ đã giao kết hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật. Tổng số CNV lao động của toàn công ty là 992 người, đã giao kết HĐLĐ với 373 CNLĐ. Số còn lại là CNLĐ ký hợp đồng đào tạo cho dây chuyền 2 và LĐPT.

Công tác ATLĐ –VSCN luôn được BCHCĐ cùng lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm. Thành lập mạng lưới an toàn viên hoạt động có hiệu quả. Thành lập hội đồng bảo hộ lao động.

Điều kiện làm việc của CNVLĐ đã được cải thiện đáng kể. được trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động cá nhân. Trong năm đã xảy ra vụ tai nạn lao động chết người.

Chủ tịch công đoàn trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ và chủ DN.

Cùng với giám đốc DN phát động phong trào thi đua yêu nước. Luôn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần đối với công đoàn viên và CNLĐ, đặc biệt là bữa ăn ca đảm bảo số lượng , chất lượng, vệ sinh và quan tâm tới vấn đề nhà ở cho CNLĐ.

Các công đoàn bộ phận tổ chức tốt hoạt động xã hội. CNVCLĐ luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong LĐSX tổ chức tốt việc hiếu hỷ và giúp đỡ cho các gia đình gặp khó khăn cả về tinh thần và vật chất.

3/ CNVC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.

Công đoàn tổ chức quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức cho CNVCLĐ học tập các nội quy, quy chế của công ty.

Đã tổ chức triển khai công tác công đoàn thực hiện các chỉ tiêu Đại hội công đoàn lần I đã đề ra.

Hiện tại số đoàn viên  là 636/992 còn 256 CN là học sinh thực tập chuẩn bị nhân lực cho sản xuất dây chuyền 2 chưa bồi dưỡng kết nạp. Có 7/12 công đoàn bộ phận đạt vững mạnh. Đã giới thiệu 4 đoàn viên công đoàn ưu thú cho chi bộ để xem xét kết nạp.

Tập huấn cho cán bộ công đoàn bộ phận, tổ công đoàn việc này chưa làm được. Đã cử cán bộ công đoàn cơ sở tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn do LĐLĐ huyện Gia viễn tổ chức. Thực hiện đầy đủ kịp thời các thông tin với công đoàn cấp trên.

BCH công đoàn Cty Xi măng VISSAI xin được báo cáo tóm tắt một số hoạt động của tổ chức công đoàn, rất mong được tiếp thu những ý kiến và chỉ đạo của LĐ Tập đoàn và LĐLĐ Tỉnh Ninh Bình.

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả