Tập đoàn The Vissai xuất bán xi măng bao tại Trạm nghiền Nghi Thiết (Nghệ An)

Cập nhật: 20/06/2017

Công ty CP xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn xi măng The Vissai chính thức xuất xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

 Từ ngày 12/6, những mẻ xi măng bao đầu tiên ở Nghi Thiết (Nghi Lộc-Nghệ An) được cung cấp cho các đại lý. Ảnh: Nguyên Sơn
Từ ngày 12/6, những mẻ xi măng bao đầu tiên ở Nghi Thiết (Nghi Lộc-Nghệ An) được cung cấp cho các đại lý. Ảnh: Nguyên Sơn
 Tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết, có 4 cụm máy đóng bao xi măng và 8 máng xuất xi măng đồng thời khi ô tô đến nhận hàng. Ảnh: Nguyên Sơn
Tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết, có 4 cụm máy đóng bao xi măng và 8 máng xuất xi măng đồng thời khi ô tô đến nhận hàng. Ảnh: Nguyên Sơn
 Công nhân vận hành máy đóng bao xi măng tại Trạm nghiền Nghi Thiết. Ảnh: Nguyên Sơn
Công nhân vận hành máy đóng bao xi măng tại Trạm nghiền Nghi Thiết. Ảnh: Nguyên Sơn
 Công nhân ở đội bốc xếp xi măng Trạm nghiền Nghi Thiết. Ảnh: Nguyên Sơn
Công nhân ở đội bốc xếp xi măng Trạm nghiền Nghi Thiết. Ảnh: Nguyên Sơn
 Hệ thống băng tải vận chuyển xi măng và Clinker dài 3000m đã hoàn thành, sẵn sàng cung cấp cho tàu 7 vạn tấn vào bốc xếp khi cầu cảng Nghi Thiết hoàn thành trong đầu tháng 7/2017. Ảnh: Nguyên Sơn
Hệ thống băng tải vận chuyển xi măng và Clinker dài 3000m đã hoàn thành, sẵn sàng cung cấp cho tàu 7 vạn tấn vào bốc xếp khi cầu cảng Nghi Thiết hoàn thành trong đầu tháng 7/2017. Ảnh: Nguyên Sơn

Nguyên Sơn

Tác giả