BCH Đoàn Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh Ninh Bình về tặng quà cho 3 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cập nhật: 03/02/2021

Ngày 3/2/2021, Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh Ninh Bình về tặng quà cho 3 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với sự tham dự của Đ/c Đỗ Đức Thắng, Bí Thư Đảng Bộ bộ phận Vissai Ninh Bình và Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty cùng Đông chí Hoàng Quốc Trụ, Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị.

Một số hình ảnh Đoàn về làm việc và trao quà đến 3 Đoàn viên.

5

6

8

9
11                                                                    

                                                                                        Minh Hoài cập nhật.

 

Tác giả