Công ty CP XM Sông Lam và chiến dịch làm cho thế giới XANH – SẠCH hơn

Với quan điểm “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống chính mình”, Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường. Hiệu quả về những giải pháp đó không chỉ mang lại giá trị của một thương hiệu mạnh mà góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp ở cộng đồng xung quanh.


SL-H1Ra quân“Làm cho thế giới xanh, sạch hơn”

Xuất phát từ quan điểm đó, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Sông Lam kết hợp với các hộ dân trên địa bàn xóm Bắc Thịnh – Nghi Thiết – Nghi Lộc – Nghệ An ra quân đợt 1 thực hiện giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đường làng.

Tham gia đợt ra quân có hơn 100 công nhân và nhiều máy xúc, máy cẩu thực hiện phát quang cây vỉa hè, nạo vét kênh mương, tổng vệ sinh đường làng, quét thu gom rác, đất cát trên các tuyến đường làng xóm Bắc Thịnh – Nghi Thiết – Nghi Lộc – Nghệ An.

SL-H2

Thực hiện chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

SL-H3

Công nhân nhà máy thực hiện vệ sinh tại đường làng

Đây là một hoạt động được Công ty cổ phần xi măng Sông Lam tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phục vụ xã hội của các công nhân viên tại nhà máy cũng như người dân trên địa bàn và toàn xã hội, thể hiện tinh thần tình nguyện trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng và bảo vệ cảnh quan sống, ý thức vệ sinh môi trường, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh.

SL-H4

Công nhân nhà máy cùng máy xúc lật thực hiện vệ sinh đường.

SL-H5

Mương thoát nước sau khi được nạo vét sạch sẽ

 

SL-H6

Công nhân nhà máy cùng các hộ dân trên địa bàn thực hiện vệ sinh đường làng

SL-H7

Công nhân nhà máy thực hiện phát quang cây vỉa hè

Tiếp nối ra quân đợt 1, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Sông Lam ra quân đợt 2 vệ sinh dọn dẹp tuyến đường từ nhà máy đến cầu Bara Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An theo chủ trương của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Lam.

SL-H8

Công nhân thực hiện vệ sinh hàng rào nhà máy

SL-H9

Công nhân thực hiện vệ sinh đường vào nhà máy

Tiếp nối đợt ra quân của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam ở Nghi Thiết, Công ty cổ phần xi măng Sông Lam ở Đô Lương cũng phát động phòng trào vệ sinh đường làng với sự tham gia hơn 100 công nhân viên nhà máy.

SL-H10

Ra quân vệ sinh môi trường tại nhà máy sông Lam ở Đô Lương

Sau lễ phát động, toàn thể cán bộ công nhân viên và nhân dân đã triển khai thu dọn rác và làm sạch đường làng, từ đó mọi người có ý thức trách nhiệm hơn về việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường ngay từ nơi làm việc của từng cá nhân.

Minh chứng cho sự nỗ lực của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam trong công tác môi trường đó là kết quả giám sát môi trường định kỳ hàng quý, năm các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép  như về bụi, khí thải trong quá sản xuất thải ra môi trường; về môi trường không khí; về nước thải sau xử lý; về nước biển ven bờ khu vực các cảng. Nhưng với Xi măng Sông Lam điều trân quý nhất, phần thưởng lớn nhất đó là sự ủng hộ, đồng thuận của chính quyền và người dân đây chính là động lực để Xi măng Sông Lam quyết tâm hoàn thành sứ mệnh của mình cam kết trở thành đơn vị uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất xi măng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trách nhiệm xã hội.

Phòng hỗ trợ Kinh doanh

Tác giả