Danh sách Khách hàng đạt thưởng trong chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” từ 6h00 ngày 20/03/2022 đến 6h00 ngày 28/03/2022

Cập nhật: 28/03/2022

Niềm vui nối tiếp niềm vui, chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” đã bước vào tuần thứ 2 và danh sách Khách hàng trúng thưởng vẫn không ngừng gia tăng. Tập đoàn The Vissai xin được gửi lời chúc mừng tới toàn thể Quý Khách hàng đã may mắn đạt thưởng trong chương trình.

Số lượng thẻ cào may mắn đã tìm được chủ nhân trong tuần đầu chạy chương trình từ 6h00 ngày 15/03/2021 đến 06h00 ngày 20/03/2021, cụ thể là:

02 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 27.000.000 đồng,  

03 giải Nhất, mỗi giải trị giá 21.600.000 đồng,

01 giải Nhì, mỗi giải trị giá 16.200.000 đồng,

01 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.800.000 đồng,

Và  101 giải May mắn đã được cào và mang lại niềm vui tới những Khách hàng tham gia chương trình.

 

Chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 2 từ 6h00 ngày 20/03/2022 đến 6h00 ngày 28/03/2022:

STT Đại lý Địa chỉ SĐT  Giải thưởng dành cho đại lý (đồng) Số lượng giải thưởng
1 Cửa Hàng VLXD Quý Thanh Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx366                      100.000 2
2 Cửa Hàng VLXD Quý Thanh Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx366                      200.000 3
3 CH VLXD Chung Lan T.T Đồng Đăng, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx863                      100.000 3
4 CH VLXD Chung Lan T.T Đồng Đăng, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx863                      200.000 1
5 CH VLXD Duy Lưu T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx000                      100.000 3
6 CH VLXD Đức Mão H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx210                      200.000 1
7 CH VLXD Hằng Toàn Mão Điền, Thuận Thành, BN Xxxxxxx778                      200.000 1
8 CH VLXD Hiền Thịnh T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx328                      100.000 3
9 CH VLXD Hiền Thịnh T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn Xxxxxxx328                      200.000 1
10 CH VLXD Hùng Cường Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn Xxxxxxx969                      100.000 2
11 CH VLXD Hùng Cường Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn Xxxxxxx969                      200.000 3
12 CH VLXD Hùng Cường Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn Xxxxxxx969                  27.000.000 1
13 CH VLXD Khánh Nở Mão Điền, Thuận Thành, BN Xxxxxxx045                      100.000 1
14 CH VLXD Khương Duy Thị Trấn Trùng Khánh,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx699                      100.000 2
15 CH VLXD Lâm Thu Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx268                      100.000 5
16 CH VLXD Lâm Thu Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx268                      200.000 1
17 CH VLXD Long Cường Thị Trấn Trùng Khánh,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx978                      100.000 2
18 CH VLXD Long Cường Thị Trấn Trùng Khánh,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx978                      200.000 1
19 CH VLXD Ngoạn Di T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx688                      100.000 3
20 CH VLXD Tuyên Nhi Cao Bình, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx345                      100.000 1
21 CH VLXD Thái Son H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx536                      100.000 1
22 CH VLXD Vi – Cập H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn Xxxxxxx707                      100.000 1
23 CH XDVL Bách Đào Xã Tân Mỹ, h.Văn Lãng, t.Lạng Sơn Xxxxxxx336                      200.000 1
24 DN TN Châu Hậu T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx687                      100.000 3
25 DN TN Châu Hậu T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx687                      200.000 1
26 Đại Lý Biện Hằng Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, BN Xxxxxxx320                      200.000 1
27 Đại lý Công Thanh Trang Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx268                      100.000 6
28 Đại lý Công Thanh Trang Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx268                      200.000 4
29 Đại lý Thanh Tùng Dư Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx409                      100.000 1
30 Đại lý Thanh Tùng Dư Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx409                      200.000 1
31 CH VLXD Bác Chương Xóm Vĩnh Đại – Xã Hương Vĩnh – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh Xxxxxxx213                  27.000.000 1
32 CH VLXD Sáu Hương Xóm 6, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx268                  16.200.000 1
33 Công ty TNHH Thông Hằng Xóm 5 – Xã Hợp Thành – Huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx385                  16.200.000 2
34 Công ty TNHH Thông Hằng Xóm 5 – Xã Hợp Thành – Huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx385                    5.400.000 1
35 CH VLXD Hoa Toán Phường Phúc Trạch, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Xxxxxxx819                  10.800.000 1
36 CH VLXD Sáu Hương Xóm 6, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx268                      200.000 1
37 CH VLXD Sáu Hương Xóm 6, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx268                      100.000 4
38 CH VLXD Long Phương Xóm 11, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Xxxxxxx496                      200.000 2
39 CH VLXD Long Phương Xóm 11, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Xxxxxxx496                      100.000 5
40 CH VLXD Công Mạnh Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx699                      200.000 2
41 CH VLXD Công Mạnh Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx699                      100.000 3
42 CH VLXD Liệu Kiệm  Xóm 6 – Xã Phúc Đồng – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh Xxxxxxx915                      200.000 3
43 CH VLXD Liệu Kiệm  Xóm 6 – Xã Phúc Đồng – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh Xxxxxxx915                      100.000 2
44 Công Ty TNHH Trường Tam Thôn Thanh Đồng 2, Xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx438                      100.000 15
45 Công Ty TNHH Trường Tam Thôn Thanh Đồng 2, Xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Xxxxxxx438                      200.000 5

 

(Danh sách các Khách hàng đạt thưởng trong thời gian từ 06h00 ngày 20/03/2022 đến 06h00 ngày 28/03/2022 chưa có trong danh sách tên sẽ tiếp tục được cập nhật bổ sung công bố danh sách vào ngày 04/04/2022)

Bổ sung danh sách khách hàng đạt thưởng tuần 1 từ 6h00 ngày 15/03/2022 đến 6h00 ngày 20/03/2022 theo thông tin mới cập nhật gửi về:

STT Đại lý Địa chỉ SĐT  Giải thưởng dành cho đại lý (đồng)  Số lượng giải thưởng
1 A Cường  Việt Yên Bắc Giang Xxxxxxx867              100.000                 2
2 A Cường  Việt Yên Bắc Giang Xxxxxxx867              200.000                 1
3 Bình Thắng Việt Hương – hương sơn – lạng giang – bắc giang Xxxxxxx818              100.000                 2
4 Bình Thắng Việt Hương – hương sơn – lạng giang – bắc giang Xxxxxxx818              200.000                 3
5 Công bảy  Lục Nam Bắc Giang Xxxxxxx308              100.000                 3
6 Công ty TNHH MTV VLXD Minh Ngọc Số 55, phố Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Xxxxxxx919              100.000 2
7 Công ty TNHH MTV VLXD Minh Ngọc Số 55, phố Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Xxxxxxx919              200.000                 1
8 Công ty TNHH TM và DV Mai Huy SN 210, phố Kim, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx073              100.000                 3
9 Công ty TNHH TM và DV Mai Huy SN 210, phố Kim, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx073              200.000                 3
10 Cửa Hàng VLXD An Hưng Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang Xxxxxxx300              100.000                 1
11 Cửa hàng VLXD Bản Ngà Xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx000              100.000               13
12 Cửa hàng VLXD Bản Ngà Xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx000              200.000                 6
13 Cửa hàng VLXD Cương Thực Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx041              100.000                 4
14 Cửa hàng VLXD Cương Thực Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx041              200.000                 3
15 Cửa hàng VLXD Duyên Hường Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx006              100.000                 6
16 Cửa hàng VLXD Duyên Hường Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx006              200.000                 1
17 Cửa hàng VLXD Đức Kiên TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx444              100.000                 4
18 Cửa hàng VLXD Đức Kiên TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx444              200.000                 4
19 Cửa hàng VLXD Đức Kiên TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx444         10.800.000                 1
20 Cửa hàng VLXD Giang  Giang 289, đường Chi Lăng, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx659              100.000                 8
21 Cửa hàng VLXD Giang  Giang 289, đường Chi Lăng, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx659              200.000                 2
22 Cửa Hàng VLXD Hải Cảnh Trại 2, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang Xxxxxxx926              100.000                 1
23 Cửa Hàng VLXD Hải Cảnh Trại 2, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang Xxxxxxx926              200.000                 1
24 Cửa hàng VLXD Hiền Tuyết Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx952              100.000                 6
25 Cửa hàng VLXD Hiền Tuyết Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx952              200.000                 4
26 Cửa hàng VLXD Hiếu Hằng Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx726              100.000                 5
27 Cửa hàng VLXD Hiếu Hằng Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx726              200.000                 3
28 Cửa hàng VLXD Hiếu Hằng Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx726           5.400.000                 1
29 Cửa hàng VLXD Khương Hoa Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx483              100.000                 6
30 Cửa hàng VLXD Khương Hoa Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx483              200.000                 3
31  Cửa hàng VLXD Long Thanh  TT An Châu, Sơn Động, BG Xxxxxxx816              100.000                 1
32 Cửa hàng VLXD Mai Thụy Phố Lim, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx883              100.000 2
33 Cửa hàng VLXD Mai Thụy Phố Lim, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx883              200.000 2
34 Cửa hàng VLXD Năm Tại TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx688              100.000 8
35 Cửa hàng VLXD Năm Tại TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx688              200.000 7
36 Cửa Hàng VLXD Quý Thanh Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx366              100.000 4
37 Cửa Hàng VLXD Quý Thanh Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx366              200.000 2
38 Cửa hàng VLXD Tú Nguyệt Thôn Chùa, Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang Xxxxxxx16              100.000 1
39 Cửa hàng VLXD Tuấn Phương LS TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx856              100.000 6
40 Cửa hàng VLXD Tuấn Phương LS TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx856              200.000 5
41 Cửa hàng VLXD Tuấn Phương LS TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Xxxxxxx856         16.200.000 1
42 Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx238              100.000 5
43 Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx238              200.000 4
44 Cửa hàng VLXD Trung Sơn Thôn Bo Non, Hương Vĩ, Yên Thế, BG Xxxxxxx626              100.000 3
45 Cửa hàng VLXD Trung Sơn Thôn Bo Non, Hương Vĩ, Yên Thế, BG Xxxxxxx626              200.000 1
46 Cửa hàng VLXD Trương Thành Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx333              100.000 1
47 Cửa hàng VLXD Trương Thành Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx333              200.000 2
48 Cửa Hàng VLXD Văn Hoa Phi điền, Lục Ngạn, Bắc Giang Xxxxxxx505              200.000 1
49 CH VLXD Hợp Huấn Thị Trấn Quảng Uyên,Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx255              100.000 2
50 CH VLXD Khương Duy Thị Trấn Trùng Khánh,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx699              100.000 3
51 CH VLXD Ngoạn Di T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn Xxxxxxx688              200.000 1
52 CH VLXD Trường Lãng  Chợ Hợp Đức, xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx555              100.000 1
53 Doanh Nghiệp Cường Thịnh Tổ 11, Phường Sông Hiến , TP Cao Bằng Xxxxxxx367              100.000 3
54 Doanh Nghiệp Cường Thịnh Tổ 11, Phường Sông Hiến , TP Cao Bằng Xxxxxxx367              200.000 3
55 Dũng Năm Lục Ngạn Bắc Giang Xxxxxxx661              100.000 1
56 Dũng Năm Lục Ngạn Bắc Giang Xxxxxxx661              200.000 1
57 Duy Chiêm Kép, lạng giang, Bg Xxxxxxx189              100.000 4
58 Đại lý Hội Nghĩa Hưng – Lạng Giang – Bắc Giang Xxxxxxx283              100.000 2
59 Đại Lý Ngọc Ngà Số 16, thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh Xxxxxxx715              100.000 1
60 Đông Nga Kép, lạng giang, Bg Xxxxxxx189              100.000 1
61 Được Hoan Yên Vinh, Yên Mỹ , Lạng Giang, Bắc Giang Xxxxxxx656              200.000 1
62 Hằng Sáng Yên Dũng Bắc Giang Xxxxxxx506              100.000 1
63 Hằng Sáng Yên Dũng Bắc Giang Xxxxxxx506              200.000 1
64 Hiền Tuyến Hương Sơn – Lạng Giang Bắc Giang Xxxxxxxnk)              100.000 1
65 Hiệp Minh Phường Thọ Xương TP Bắc Giang Bắc Giang Xxxxxxx339              100.000 6
66 Hiệp Minh Phường Thọ Xương TP Bắc Giang Bắc Giang Xxxxxxx339              200.000 4
67 Hùng Cường Tổ dân phố quán trắng Xã Tân An Yên Dũng Bắc Giang Xxxxxxx028              100.000 2
68 Hùng Cường Thị trấn Vôi Lạng Giang Bắc Giang Xxxxxxx388              100.000 2
69 Hùng Hạnh Xã nghĩa hòa, Lang giang, Bắc Giang Xxxxxxx810              200.000 1
70 kho Toàn Yến Tp Bắc Giang Xxxxxxx656              100.000 9
71 kho Toàn Yến Tp Bắc Giang Xxxxxxx656              200.000 8
72 kho Toàn Yến Tp Bắc Giang Xxxxxxx656           5.400.000 1
73 Long Đào Xã tiên lục , lậng giang , bắc giang Xxxxxxx397              100.000 1
74 Long Đào Xã tiên lục , lậng giang , bắc giang Xxxxxxx397              200.000 2
75 Lưu Kép Hương Sơn – Lạng Giang Bắc Giang Xxxxxxxnk)              100.000 2
76 Mến Huấn Kép, lạng giang, Bg Xxxxxxx586              100.000 1
77 Mến Huấn Kép, lạng giang, Bg Xxxxxxx586              200.000 1
78 Oanh Hiên  TP Bắc Giang Bắc Giang Xxxxxxx609              100.000 1
79 Oanh Hiên  TP Bắc Giang Bắc Giang Xxxxxxx609              200.000 2
80 Phú Hằng Xã Tân Thanh Lạng Giang Bắc Giang Xxxxxxx654              100.000 3
81 Quyền Thắng CH VL Xây Dựng  Quyền Thắng Xxxxxxx622              100.000 1
82 Quyền Thắng CH VL Xây Dựng  Quyền Thắng Xxxxxxx622              200.000 1
83 Quyền Thúy Hiệp Hòa, Bắc Giang Xxxxxxx412              100.000 2
84 Quyền Thúy Hiệp Hòa, Bắc Giang Xxxxxxx412              200.000 1
85 Sao Việt Thôn an tập Hiệp Hòa Bắc Giang Xxxxxxx746              200.000 2
86 Tấn Cúc  Sơn Động Bắc Giang Xxxxxxx911              100.000 1
87 Tấn Cúc  Sơn Động Bắc Giang Xxxxxxx911              200.000 2
88 Toan Thoa Xã Nghĩa Hòa Lạng Giang Bắc Giang Xxxxxxx940              100.000 4
89 Toan Thoa Xã Nghĩa Hòa Lạng Giang Bắc Giang Xxxxxxx940              200.000 1
90 Thái Dương  Hiệp Hòa Bắc Giang Xxxxxxx899              100.000 2
91 Thái Dương  Hiệp Hòa Bắc Giang Xxxxxxx899              200.000 1
92 Thêm Đông  Lục Nam Bắc Giang Xxxxxxx222              100.000 3
93 Thêm Đông  Lục Nam Bắc Giang Xxxxxxx222              200.000 1
94 Thực Liễu  Hiệp Hòa Bắc Giang Xxxxxxx899              100.000 2
95 việt tuấn  Việt Yên Bắc Giang Xxxxxxx678              100.000 1
96 Xưởng Gạch Anh Hà Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng Xxxxxxx517              200.000 1
97 CH VLXD Chinh Hiệp Gia Viễn, Ninh Bình Xxxxxxx324              100.000                 1
98 CH VLXD Chinh Hiệp Gia Viễn, Ninh Bình Xxxxxxx324              200.000                 1
99 CH VLXD Ngọc Xuân Hoa Lư, Ninh Bình Xxxxxxx699              100.000                 1
100 CH VLXD Ngọc Xuân Hoa Lư, Ninh Bình Xxxxxxx699              200.000                 1
101 CH VLXD Thanh Thanh Nho Quan,Ninh Bình Xxxxxxx691              100.000                 1
102 CH VLXD Thanh Thanh Nho Quan,Ninh Bình Xxxxxxx691              200.000                 2
103 CH VLXD Hưng Nga Kim Sơn ,Ninh Bình Xxxxxxx947         16.200.000                 1
104 CH VLXD Hưng Nga Kim Sơn ,Ninh Bình Xxxxxxx947              200.000                 2
105 CH VLXD Tân Anh Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hoá Xxxxxxx012              100.000                 3
106 CH VLXD Tân Anh Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hoá Xxxxxxx012              200.000                 1
107 CH VLXD Doan Tuyến TX Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Xxxxxxx636              100.000                 3
108 CH VLXD Doan Tuyến TX Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Xxxxxxx636              200.000                 2
109 CH VLXD Tĩnh Hà Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Xxxxxxx239              100.000                 2
110 CH VLXD Tĩnh Hà Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Xxxxxxx239              200.000                 2

Chương trình đang tiếp tục diễn ra và kéo dài đến hết 6h00 này 16/04/2022.

Phòng Marketing- Ban KD nội địa tổng hợp!

Tác giả