Khởi công xây dựng dự án Cảng Tổng hợp Quốc tế Sông Lam Nghệ An

Cập nhật: 02/07/2021

Nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam, dự án Cảng biển Vissai có tổng mức đầu tư 1.095 tỷ đồng. Cảng Quốc tế Vissai được đưa vào hoạt động từ năm 2017 nhưng chỉ phục vụ xuất khẩu, vận chuyển xi măng, clinker cho nhà máy Xi măng Sông Lam cũng như Tập đoàn The Vissai.
z2583826849498_45e6e99d05cbe4d220801b216b07e14b
Hiện nay, Tập đoàn The Vissai và Công ty CP Xi măng Sông Lam đang đầu tư các bến cảng theo hướng khai thác cảng tổng hợp. Trên cơ sở đó, có thể khai thác hợp lý các bến cảng thuộc Khu bến chuyên dụng số 1.
z2583638262217_495f21a7368dd937bcc82435a4aab2df
Đến nay, Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng các bến số 1,2,3 và hạng mục đê chắn sóng, hệ thống tuyến luồng, khu nước, vùng đón trả hoa tiêu đáp ứng cho cỡ tàu đến 30.000 DWT – 50.000 DWT. Cùng đó, Công ty đang đẩy mạnh thi công xây dựng các bến số 4,5,6,7 theo quy hoạch được duyệt. UBND tỉnh Nghệ An và Công ty CP Xi măng Sông Lam cũng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung công năng bến tổng hợp, container cho vùng Cảng biển Vissai Nghi Thiết.
z2583638576224_3875f7d76276a1622187526fc519fb35
Khi được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận điều chỉnh cỡ tàu và bổ sung công năng cho Khu bến số 1, chắc chắn vùng Cảng biển Vissai Nghi Thiết Nghệ An sẽ phát huy hiệu quả tích cực. Bởi lâu nay, Khu bến cảng số 2 đã góp phần quan trọng để Công ty CP Xi măng Sông Lam xuất clinker, xi măng nội địa và xuất khẩu đến hàng chục nước.
z2583638559929_fb263ff13df162d50920d9a72587ea19
Dự án Cảng Tổng hợp Quốc tế Sông Lam Nghệ An do Công ty CP Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty CP VPCC Tư vấn – Xây dựng thực hiện. Khi dự án đi vào hoạt động dự báo sẽ thu hút nhu cầu lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa qua Cảng biển.

                                                                                                                               Theo ximang.vn

Tác giả