Công ty Cổ phần Sông Lam đã ủng hộ 1.000.000.000đ vào Quỹ phòng chống Covid – 19 huyện Nghi Lộc

Cập nhật: 26/06/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid – 19” do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức phát động. Với mong muốn chung tay ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Nghi Lộc nói riêng. Công ty Cổ phần Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai đã ủng hộ 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng) vào Quỹ phòng chống Covid – 19 và do Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc quản lý./.

11

Tác giả