Trình Thủ tướng duyệt Dự án nhà ga T2, sân bay Cát Bi trị giá 2.405 tỷ đồng

Cập nhật: 19/06/2022

Toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi sẽ do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam huy động từ vốn chủ sở hữu.

Phối cảnh nhà ga hành khách T2 sân bay Cát Bi.
Phối cảnh nhà ga hành khách T2 sân bay Cát Bi

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có Báo cáo số 3586/BC – BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi – Hải Phòng.

Tại báo cáo này, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, trên cơ sở ý kiến thẩm định của các cơ quan phối hợp, hồ sơ Dự án giải trình, bổ sung của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV, Dự án đã đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi do ACV là nhà đầu tư.

Sau khi được đầu tư xây dựng, nhà ga hành khách T2 sẽ là nhà ga khai thác quốc nội và nhà ga T1 sẽ đóng vai trò là nhà ga khai thác quốc tế là chủ yếu của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Dự án bao gồm các hạng mục chính là Nhà ga T2 đáp ứng công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm và các hạng mục phụ trợ xây dựng đồng bộ như: nhà kỹ thuật; đường tầng; nhà để xe; trạm xử lý nước thải; trạm thu phí; cổng hàng rào; đường giao thông tiếp cận; bãi đỗ xe ô tô; cảnh quan; hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài nhà ga; hệ thống cấp thoát nước nhà ga…

Dự án được triển khai trong vòng 18 tháng kể từ khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, công tác giao đất và bàn giao đầy đủ mặt bằng để thi công; thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm.

Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng Dự án đáp ứng tiến độ triển khai; phối hợp với Bộ Tài chính và chỉ đạo các đơn vị liên quan và hướng dẫn ACV thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn ACV trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Dự án trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, bảo đảm phương thức bay an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư Dự án. Đồng thời tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng Cảng hàng không Cát Bi theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo ACV tiếp tục thực hiện đánh giá chi tiết hiệu quả tài chính tổng thể các cảng hàng không (trong đó có Cảng hàng không Cát Bi) được giao quản lý, khai thác bảo đảm hiệu quả đầu tư và nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan này cũng sẽ phải tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật và báo cáo kịp thời về các sai phạm (nếu có) và thực hiện đầy đủ theo chức năng nhiệm vụ đối với quá trình thực hiện đầu tư Dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao ACV chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, hiệu quả đầu tư Dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; tiếp thu các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến các cơ quan liên quan tại Báo cáo thẩm định này…

Theo đề xuất của ACV, Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có tổng mức đầu tư 2.405 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, không sử dụng vốn vay.

Qua xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, Hội đồng thẩm định liên ngành ghi nhận việc ACV có vốn chủ sở hữu là 37.653 tỷ đồng, nợ dài hạn là 13.639 tỷ đồng, trong đó đã đầu tư tài sản dài hạn là 17.412 tỷ đồng. Khả năng huy động vốn dài hạn để đầu tư Dự án tại thời điểm 31/12/2021 là 33.880 tỷ đồng.

Theo giải trình của ACV, dòng tiền tích luỹ trong giai đoạn 2021-2025 của đơn vị là khoảng 113.499 tỷ đồng (gồm số dư tiền mặt đang tích lũy là 33.619 tỷ đồng; dòng tiền tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 là 21.215 tỷ đồng; dòng tiền huy động từ vốn vay cho 3 dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là 58.665 tỷ đồng).

Sau khi trừ cho các dự án đầu tư hạ tầng khác thuộc kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 110.211 tỷ đồng (gồm Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế  Long Thành – giai đoạn 1; dự án Nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế  Tân Sơn Nhất; Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; Dự án Mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Phú Bài …) dòng tiền còn lại là 3.288 tỷ đồng, lớn hơn tổng mức đầu tư của Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế  Cát Bi.

Do đó, Hội đồng đánh giá khả năng huy động nguồn vốn của ACV được bảo đảm. Hội đồng đề nghị ACV chịu trách nhiệm báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chấp thuận kế hoạch vốn của doanh nghiệp phục vụ Dự án trong giai đoạn 2021 2025 và chịu trách nhiệm sử dụng nguồn vốn đúng quy định pháp luật, bảo đảm bảo tính khả thi.

Phòng Marketing- Ban KD nội địa tổng hợp!

Tác giả