Công ty CP Vissai Ninh Bình thông báo tuyển dụng năm 2023

Cập nhật: 21/02/2023

Công ty Cổ phần Vissai Ninh Binh cần tuyển nhân sự các vị trí sau:

  1. Nhân viên phòng Điều hành trung tâm: 01 Nam
  2. Nhân viên phòng Quản lý chất lượng: 03 Nam
  3. Nhân viên phòng Cơ điện: 09 điện, 10 cơ khí
  4. Nhân viên xưởng Clinker: 08 người
  5. Nhân viên Xi măng – Đóng bao: 12 người

Chi tiết như sau:

Tác giả