Thông báo tuyển dụng lái xe văn phòng

Cập nhật: 21/02/2023

Tập đoàn xi măng The Vissai cần tuyển 01 lái xe văn phòng làm việc tại tập đoàn như sau:

Tác giả