Hội thảo ngành vật liệu xây dựng tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

Cập nhật: 11/12/2013

Ông Ngọ Xuân Đường – Ông Trần Thành Tuân tham dự hội thảo và thăm châu Âu do Tập đoàn REFRATECHNIC Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức.


hoinghi-duc2

Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đã tận dụng được nguồn tài nguyên của Việt Nam và cập nhật được những tiến bộ trên thế giới; sản phẩm vật liệu xây dựng của Việt Nam đã xuất khẩu sang một nước châu Âu, Nhật Bản, Mỹ… Tuy nhiên, để phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phải áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại.

hoinghi-duc1

Để đạt được mục tiêu, ngành vật liệu xây dựng cần hiện đại hóa ngành khai thác chế biến nguyên liệu để nâng cao trình độ công nghệ sản xuất; sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để giảm tiêu hao năng lượng, nguyên liệu; đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có theo hướng hiện đại hóa để sản phẩm có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, phù hợp với kiến trúc hiện đại.

 

Tác giả