Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và công tác phòng chống Covid 19 tại tỉnh Hà Nam.

Cập nhật: 10/06/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch UBND tỉnh và mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam. Được sự nhất trí của Ban Lãnh đạo Tập đoàn xi măng The Vissai. Ngày 08 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở UBND tỉnh Hà Nam. Ông Nguyên Phúc Chuẩn – Giám đốc Công ty CP Vissai Hà Nam đơn vị thành viên của Tập đoàn xi măng The Vissai đã đại diện Công ty trao số tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Hà Nam số tiền 500.000.000 đồng.

1

Ông Nguyên Phúc Chuẩn – Giám đốc Công ty CP Vissai Hà Nam trao kinh phí ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid -19 tỉnh Hà Nam

Cùng ngày, Công ty cũng chuyển kinh phí ủng hộ công tác phòng chống covid- 19 trên địa bàn huyện Thanh Liêm với số tiền 200.000.000 đồng. Ủng hộ công tác phòng chống covid 19 tại xã Thanh Tân 30 triệu đồng,  xã Thanh Thủy 30 triệu đồng. Tổng số kinh phí Công ty ủng hộ các công tác phòng chống covid- 19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam tính đến thời điểm hiện tại là 760.000.000 đồng.

Tác giả