The Vissai ký hợp đồng hợp tác kỹ thuật với Holcim

Cập nhật: 25/03/2015

Ngày 25-03-2015, tại trụ sở chính của Tập đoàn xi măng The Vissai đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác kỹ thuật toàn diện giữa Vissai và Holcim.

IMG_0722 0holcim

Lãnh đạo hai Tập đoàn ký hợp đồng.

Đây là hợp đồng hợp tác kỹ thuật toàn diện nhằm nâng cao công suất sản xuất, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ bí quyết công nghệ… để tạo ra sản phẩm xi măng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn EU và Mỹ, thân thiện với môi trường phục vụ cho thị trong nước cũng như xuất khẩu.                                                                                                                                                                                                                                                                            TVS.

Tác giả