Danh sách Khách hàng đạt thưởng trong chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” từ 6h00 ngày 28/03/2022 đến 6h00 ngày 04/04/2022

Cập nhật: 04/04/2022

Danh sách Khách hàng đạt thưởng trong chương trình
“Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” từ 6h00 ngày 28/03/2022 đến 6h00 ngày 04/04/2022.

Bước sang tuần thứ 3 triển khai chương trình đã có gần 500 khách hàng dành giải thưởng cùng hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn trong chương trình đã tìm được chủ nhân.

Tập đoàn The Vissai xin gửi lời chúc mừng đến tất cả quý Khách hàng đã may mắn trở thành chủ nhân của các giải thưởng trong chương trình từ 6h00 ngày 28/03/2022 đến 06h00 ngày 04/03/2022.

Chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 3 từ 6h00 ngày 28/03/2022 đến 06h00 ngày 04/03/2022:

TT Đại lý Địa chỉ SĐT  Giải thưởng dành cho đại lý (đồng) Số lượng giải
1 Công ty Phố Xinh Quế Võ, Bắc Ninh Xxxxxxx468                                   100.000 2
2 Công ty Sơn Đồng Gia Bình , Bắc Ninh Xxxxxxx887                                   100.000 5
3 Công ty Sơn Đồng Gia Bình , Bắc Ninh Xxxxxxx887                                   200.000 1
4 Công ty Tú Thắng-TNHH TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx539                                   100.000 3
5 Công ty Tú Thắng-TNHH TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx539                                   200.000 1
6 CH VLXD Khánh Thanh Cống Đoan, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh Xxxxxxx105                                   100.000 2
7 CH VLXD Thanh Tuấn Bút Tháp-Thuận Thành-Bắc Ninh Xxxxxxx383                                   100.000 2
8 CH VLXD Thanh Tuấn Bút Tháp-Thuận Thành-Bắc Ninh Xxxxxxx383                                   200.000 2
9 CHVLXD Chiến Lợi Tam Á, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx289                                   100.000 1
10 CHVLXD Chìu Tý Nghi An, Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx437                                   100.000 1
11 CHVLXD Chìu Tý Nghi An, Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx437                                   200.000 1
12 CHVLXD Chương Hởi Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx884                                   100.000 1
13 CHVLXD Hải Trực Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx983                                   200.000 2
14 CHVLXD Hải Trực Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx984                                   100.000 1
15 CHVLXD Hải Trực Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx985                                   100.000 1
16 CHVLXD Hải Trực Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx986                                   100.000 1
17 CHVLXD Hoàn Hà Nông trường tam thiên mẫu, Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx811                                   100.000 2
18 CHVLXD Hoàn Hà Nông trường tam thiên mẫu, Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx811                                   200.000 1
19 CHVLXD Khánh Nở Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx045                                   100.000 2
20 CHVLXD Khánh Nở Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx045                                   200.000 1
21 CHVLXD Khương Bích An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx758                                   100.000 1
22 CHVLXD Khương Bích An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx758                                   200.000 1
23 CHVLXD Sông Vy Công Hà, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx618                                   100.000 1
24 CHVLXD Sông Vy Công Hà, Thuận Thành, Bắc Ninh Xxxxxxx618                                   200.000 1
25 CHVLXD Tuấn Tú Thái Trì, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh Xxxxxxx102                                   100.000 1
26 DNTN Tân Sơn Thủy Nghi Xuân , Hà Tĩnh Xxxxxxx191                                   100.000 4
27 Đại lý Giang Lương tài, Bắc Ninh Xxxxxxx328                                   100.000 3
28 Đại lý VLXD Đặng Cường Can lộc , Hà Tĩnh Xxxxxxx134                                   100.000 27
29 Đại lý VLXD Đặng Cường Can lộc , Hà Tĩnh Xxxxxxx134                                   200.000 17
30 Đại lý VLXD Đức Anh Châu Quang – Quỳ Hợp Xxxxxxx368                                   100.000 4
31 Đại lý VLXD Đức Anh Châu Quang – Quỳ Hợp Xxxxxxx368                                   200.000 3
32 Đại lý VLXD Hùng Thủy Nghĩa Xuân – Quỳ Hợp Xxxxxxx088                                   100.000 1
33 Đại lý VLXD Hùng Thủy Tam Hợp – Quỳ Hợp Xxxxxxx088                                   100.000 2
34 Đại lý VLXD Hùng Thủy Tam Hợp – Quỳ Hợp Xxxxxxx088                                   200.000 3
35 Đại lý VLXD Huyền Hiếu Châu Lộc – Quỳ Hợp Xxxxxxx090                                   100.000 3
36 Đại lý VLXD Huyền Hiếu Châu Lộc – Quỳ Hợp Xxxxxxx090                                   200.000 3
37 Đại Lý VLXD Lý Lịch Kỳ Anh , Hà Tĩnh Xxxxxxx300                                   100.000 44
38 Đại Lý VLXD Lý Lịch Kỳ Anh , Hà Tĩnh Xxxxxxx300                                   200.000 21
39 Đại Lý VLXD Lý Lịch Kỳ Anh , Hà Tĩnh Xxxxxxx300                                5.400.000 1
40 Đại Lý VLXD Lý Lịch Kỳ Anh , Hà Tĩnh Xxxxxxx300                              16.200.000 1
41 Đại lý VLXD Ngọc Thủy Sơn lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh Xxxxxxx234                                   100.000 44
42 Đại lý VLXD Ngọc Thủy Sơn lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh Xxxxxxx234                                   200.000 25
43 Đại lý VLXD Ngọc Thủy Sơn lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh Xxxxxxx234                                5.400.000 1
44 Đại lý VLXD Ngọc Thủy Sơn lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh Xxxxxxx234                              10.800.000 1
45 Đại lý VLXD Ngọc Thủy Sơn lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh Xxxxxxx234                              16.200.000 1
46 Đại lý VLXD Như Linh Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh Xxxxxxx983                                   100.000 65
47 Đại lý VLXD Như Linh Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh Xxxxxxx983                                   200.000 37
48 Đại lý VLXD Như Linh Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh Xxxxxxx983                              21.600.000 1
49 Đại Lý VLXD Quang Nga Lộc Hà , Hà Tĩnh Xxxxxxx268                                   100.000 12
50 Đại Lý VLXD Quang Nga Lộc Hà , Hà Tĩnh Xxxxxxx268                                   200.000 5
51 Đại Lý VLXD Quang Nga Lộc Hà , Hà Tĩnh Xxxxxxx268                                5.400.000 1
52 Đại lý VLXD Thắng Hiền Nghĩa Xuân – Quỳ Hợp Xxxxxxx088                                   100.000 4
53 Đại lý VLXD Thắng Hiền Nghĩa Xuân – Quỳ Hợp Xxxxxxx088                                   200.000 2
54 VLXD Xuân Thạch Lương tài, Bắc Ninh Xxxxxxx996                                   200.000 1
55 CH VLXD Hồng Chiến Khối phố Tân Tiến – P. Thạch Linh – TP Hà Tĩnh Xxxxxxx886 5.400.000 1
56 CH VLXD Hồng Chiến Khối phố Tân Tiến – P. Thạch Linh – TP Hà Tĩnh Xxxxxxx886                                   200.000 5
57 CH VLXD Hồng Chiến Khối phố Tân Tiến – P. Thạch Linh – TP Hà Tĩnh Xxxxxxx886                                   100.000 4
58 CH VLXD Long Phương Xóm 11, Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh Xxxxxxx496                                   100.000 5
59 CH VLXD Long Phương Xóm 11, Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh Xxxxxxx496                                   200.000 3
60 CH VLXD Nhân Sâm Xóm 10, Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh Xxxxxxx044                                   100.000 3
61 CH VLXD Nhân Sâm Xóm 10, Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh Xxxxxxx044                                   200.000 5
62 CH VLXD Anh Tuấn Phúc Đồng, Hương Khê, hà tĩnh Xxxxxxx940                                   100.000 7
63 CH VLXD Thiên Vũ xóm 1 xã Điền Mỹ huyện Hương Khê Xxxxxxx386                                   200.000 1
64 CH VLXD Thiên Vũ xóm 1 xã Điền Mỹ huyện Hương Khê Xxxxxxx386                                   100.000 1
65 CH VLXD Liệu Kiệm  Xóm 6 – Phúc Đồng – Hương Khê Xxxxxxx915                                   200.000 2
66 CH VLXD Liệu Kiệm  Xóm 6 – Phúc Đồng – Hương Khê Xxxxxxx915                                   100.000 11
67 CH VLXD Hòa Hương Xóm 5, Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh Xxxxxxx991                                   200.000 3
68 CH VLXD Hòa Hương Xóm 5, Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh Xxxxxxx991                                   100.000 10
69 CH VLXD Hải Hà Xóm Bình Trung xã Hương Bình huyện Hương Khê Xxxxxxx268                                   200.000 4
70 CH VLXD Hải Hà Xóm Bình Trung xã Hương Bình huyện Hương Khê Xxxxxxx268                                   100.000 10
71 CH VLXD Duyên Thủy tổ dân phố 2 thị trấn Hương Khê Xxxxxxx869                                   200.000 3
72 CH VLXD Duyên Thủy tổ dân phố 2 thị trấn Hương Khê Xxxxxxx869                                   100.000 1
73 CH VLXD Thủy Sơn Thôn Phú Thành, xã Phú Gia, huyện Hương Khê Xxxxxxx502                                   200.000 1
74 CH VLXD Thủy Sơn Thôn Phú Thành, xã Phú Gia, huyện Hương Khê Xxxxxxx502                                   100.000 1

(Danh sách các Khách hàng đạt thưởng trong thời gian từ 06h00 ngày 28/03/2022 đến 06h00 ngày 04/04/2022 chưa có trong danh sách tên sẽ tiếp tục được cập nhật bổ sung công bố danh sách vào ngày 11/04/2022)

Bổ sung danh sách khách hàng đạt thưởng tuần 2 từ 6h00 ngày 22/03/2022 đến 6h00 ngày 28/03/2022 theo thông tin mới cập nhật gửi về:

STT Đại lý Địa chỉ SĐT  Giải thưởng dành cho đại lý (đồng) Số lượng giải
1 Cty TNHH MTV TM sản xuất VLXD Phúc Dương Km 14 – QL 1A – Xã Hợp Thành – H. Cao Lộc – T. Lạng Sơn, Xxxxxxx266                 10.800.000 1
2 Cửa hàng VLXD Cương Thực Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx041                      200.000 1
3 Cửa hàng VLXD Dương Ba Thôn Gốc Vối, X. trù Hựu, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx642                      200.000 1
4 Cửa hàng VLXD Long Thanh TT An Châu, Sơn Động, BG Xxxxxxx816                      100.000 2
5 Cửa hàng VLXD Long Thanh TT An Châu, Sơn Động, BG Xxxxxxx816                      200.000 2
6 Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx238                      100.000 2
7 Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG Xxxxxxx238                      200.000 4
8 Cửa hàng VLXD Trương Thành Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx333                      100.000 3
9 Cửa hàng VLXD Trương Thành Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx333                      200.000 2
10 CH VLXD Chắc Lưu Khánh Giàng, Ngọc Châu, Tân Yên, BG Xxxxxxx106                      100.000 2
11 CH VLXD Chắc Lưu Khánh Giàng, Ngọc Châu, Tân Yên, BG Xxxxxxx106                      200.000 2
12 CH VLXD Nam Ninh Quất Du 1, Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx128                      100.000 2
13 CH VLXD Nam Ninh Quất Du 1, Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx128                      200.000 2
14 CH VLXD Trần Công Ước Ba Làng, xã Quế Nhan, Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx050                      100.000 2
15 CH VLXD Trần Vinh Quốc Hoá trường ga Lạng Sơn Xxxxxxx266                 16.200.000 1
16 CH VLXD Trường Lãng  Chợ Hợp Đức, xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx555                      100.000 1
17 CH VLXD Trường Lãng  Chợ Hợp Đức, xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Xxxxxxx555                      200.000 2
18 Đại lý Chiêu Hạt Đầm Hà, Quảng Ninh Xxxxxxx551                      100.000 2
19 Đại lý Chiêu Hạt Đầm Hà, Quảng Ninh Xxxxxxx551                      200.000 3
20 Đại lý Đăng Hạnh Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh Xxxxxxx059                      100.000 2
21 Đại lý Đăng Hạnh Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh Xxxxxxx059                      200.000 3
22 Đại Lý Đức Thuận Tiên Yên, Quảng Ninh Xxxxxxx285                      100.000 1
23 Đại Lý Đức Thuận Tiên Yên, Quảng Ninh Xxxxxxx285                      200.000 1
24 Đại Lý Đức Thuận Tiên Yên, Quảng Ninh Xxxxxxx285                 16.200.000 1
25 Đại lý Nghĩa Sao Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh Xxxxxxx873                      100.000 2
26 Đại lý Nghĩa Sao Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh Xxxxxxx873                      200.000 1
27 Đại lý Quang Lộc Tân Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh Xxxxxxx588                      100.000 2
28 Đại lý Quang Lộc Tân Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh Xxxxxxx588                      200.000 1
29 Đại Lý Thúy Ngà Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Quảng Ninh Xxxxxxx236                      100.000 2
30 Đại Lý Thúy Ngà Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Quảng Ninh Xxxxxxx236                      200.000 3

Chương trình tiếp tục kéo dài đến 6h00 này 16/04/2022 và vẫn còn rất rất nhiều phần thưởng có giá trị đang chờ Quý khách hàng, hãy cùng The Vissai cào ngay trúng quà lớn liền tay!

Tác giả