Tổng giám đốc The Vissai khai xuân chúc tết CB CNV

Cập nhật: 20/02/2015

Đã thành nét truyền thống hàng năm, cứ đầu xuân mỗi  ngày mùng 2 tết, Ông Chủ tịch hội đồng quản lý kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Ngọc Oánh lại tổ chức khai xuân cổ vũ động viên Cán bộ CNV của Tập đoàn. Đó cũng là nét văn hóa của The Vissai.

tet2015.2

VIS

Tổng giám đốc lì xì đầu năm lấy may và cổ vũ khích lệ CB CNV một mùa xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới.

tet2015.1

TGĐ lì xi đầu xuân

 

tet2015

TGĐ nâng ly chúc tết CBCNV

Tổng giám đốc năng ly chúc tết và chỉ đạo CB CNV một năm mới với những quyết tâm vượt khó, kinh doanh sản xuất vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục khẳng định thương hiệu The vissai trên trường quốc tê, nhằm đảm bảo đời sống CB CNV và tăng thêm thu nhập cho xã hội cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của nước nhà, góp phần vào sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

VIS.

Tác giả