The Vissai gom hết cổ phần Xi măng Sông Lam 2

Cập nhật: 15/04/2015

Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 thuộc Tập đoàn xi măng The Vissai vừa có văn bản số 72/TB-XMSL2 thông báo về việc bán lại cổ phần cho Tập đoàn xi măng The Vissai (The Vissai).

Việc Tập đoàn xi măng The  Vissai, chủ sở hữu mới của Xi măng Sông Lam 2 (Tiền thân là Xi măng Dầu khí 12/9) mua lại toàn bộ cổ phần từ các cổ đông Xi măng Sông Lam 2 là cần thiết, và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư thực hiện dự án trong giai đoạn mới.

Tập đoàn The Vissai đang nỗ lực hoàn thiện đầu tư Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam 2 (trước đây là Xi măng Dầu khí 12/9)

Tập đoàn The Vissai đang nỗ lực hoàn thiện đầu tư Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam 2 (trước đây là Xi măng Dầu khí 12/9).

Theo đó, The Vissai sẽ tiến hành triển khai các thủ tục mua lại cổ phần sở hữu của các cổ đông nhỏ, lẻ đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Xi măng Dầu khí 12/9 trước đây nay là Công ty CP Xi măng Sông Lam 2.

100% số cổ phần hiện có của các cổ đông nhỏ, lẻ nói trên sẽ được The Vissai mua lại với trị giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân có cổ phần bán.

Các cổ đông có nguyện vọng bán cổ phần nộp đơn đăng ký tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 bắt đầu từ ngày 8/4/2015.

Được biết, sau gần 2 năm phải tạm dừng thi công do chủ đầu tư cạn vốn, Dự án Xi măng Dầu khí 12/9 đóng tại Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã được Tập đoàn The Vissai bỏ vốn mua lại vào đầu năm 2015  và đổi tên thành Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam 2.

Dự kiến, để hoàn thiện Dự án đầu tư dở dang này, The Vissai sẽ phải đầu tư thêm 500 tỷ đồng. Công tác đầu tư hoàn thiện đang được Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 triển khai gấp rút để trong quý 3/2015 đưa Nhà máy vào hoạt động.

 

Thế Hải.
Tác giả