Bộ mặt mới’ của Hà Nội vào năm 2030

Cập nhật: 14/05/2022

Hà Nội hoàn thành Vành đai 4 trước năm 2027; xây dựng Vành đai 5 trước năm 2030; mở rộng, nâng cấp sân bay Nội Bài; xây dựng thêm một sân bay quốc tế. Bên cạnh đó có 4 – 7 huyện sẽ lên quận vào năm 2030.

Vissaigroup_ximang 2

Hà Nội cần tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới.

Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Nghị quyết nêu Hà Nội còn nhiều hạn chế cần khắc phục; tiềm năng thủ đô chưa được khai thác đầy đủ; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; chưa hoàn thành một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng.

Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Năng lực cạnh tranh còn thấp, nhất là so với khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển của Hà Nội chưa đáp ứng yêu cầu; phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị chưa toàn diện, thiếu đồng bộ… Nhiều dự án lớn chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực. Việc quy hoạch xây dựng các đô thị vệ tinh không đạt kế hoạch.

Do đó, mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố “văn hiến, văn minh, hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phát triển ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 phải cao hơn mức bình quân chung cả nước; GRDP giai đoạn 2026 – 2030 tăng 8 – 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người 12.000 – 13.000 USD.

Năm 2045, Hà Nội sẽ là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng sống cao, thu nhập bình quân đầu người hơn 36.000 USD. Năm 2025, Hà Nội có 3 – 5 huyện lên quận; năm 2030 thêm 1 – 2 huyện lên quận. Sông Tô Lịch, sông Đáy, sông Nhuệ… sẽ được cải tạo.

Bên cạnh đó tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới; từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm.

Thành phố cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt. Các ngành được ưu tiên là dịch vụ giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch.

Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ được triển khai với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan hài hòa hai bên sông.

Nghiên cứu tăng tỉ lệ đất phát triển đô thị; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển hai bên trục Nhật Tân – Nội Bài; quy hoạch, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống; phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh, không gian cộng đồng.

Thành phố phấn đấu hoàn thành Vành đai 4 trước năm 2027; xây dựng Vành đai 5 trước năm 2030; mở rộng, nâng cấp sân bay Nội Bài; xây dựng thêm một sân bay quốc tế.

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết sân bay quốc tế thứ hai của Hà Nội sẽ nằm ở phía đông nam Thủ đô. Vành đai 4 sẽ kết nối sân bay này với sân bay quốc tế Nội Bài.

Phòng Marketing – Ban Kinh doanh nội địa tổng hợp!

Tác giả